e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2002  Sayı: 88

 

Barış-Dostluk ve Demokrasi Ödülü

Dr. Necdet İpekyüz/ Diyarbakır Tabip Odası Başkanı- Diyarbakır Tabip Odası’nca Barış-Dostluk ve Demokrasi ödülünün yedincisi verildi. Türk Tabipleri Birliği, Diyarbakır Barosu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır Mimarlar Odası, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır Tabip Odası temsilcilerinin katılımıyla toplam dokuz kişiden oluşan jüri, Türkiye genelinde yüze yakın kurumdan bilgi alarak kararını vermektedir.

Diyarbakır Tabip Odası’nın her yıl verdiği Barış-Dostluk ve Demokrasi ödülüne layık görülmenin temel ölçütü “ödülün içeriğine uygun bir üretimde bulunmak veya bir yapıt ortaya koymak, bir uygulama konusunda öneri sahibi olmak ya da bir uygulamayı ortaya çıkarmak veya bu çalışmalar doğrultusunda bir yaşam sürdürmektir.”

Amaç ise hiç kuşku yok ki temel insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak, duyarlılığı arttırmak ve demokrasiyi savunmaktır. Aynı zamanda bu değerlere katkı sağlayan ve yaşamını bu değerlerle uyumlu hale getiren birey ya da kurumları ise onurlandırmaktır.

Jüri bu yıl gazeteci yazar Celal BAŞLANGIǒa ödülü vermiştir. Gerekçesi “Medya Mensubu olmanın onuruna ve etiğine sahip çıkmak, toplumun haber alma ve öğrenme hakkının temel bir hak olduğu inancıyla kamu oyunu aydınlatmayı görev bilmek bu mesleğin en önemli varlık nedenlerindendir. Türkiye’miz bu değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde de bu anlayışla hareket edip mesleğini doğru yapmayı onur kabul eden, objektif ve tarafsızlığı ilke edinen medya mensuplarının olduğunu sevinerek görüyoruz. Bunlardan birisi hiç kuşku yok ki Celal BAŞLANGIǒtır.

BAŞLANGIÇ, gazetecilik mesleğine başladığı ilk yıllardan bu yana objektif gazetecilik yapmayı ilke edinmiştir. İnsan hakları ihlallerinin sıkı takipçisi olan  BAŞLANGIÇ bu ihlalleri ısrarla kamuoyunun gündemine taşımıştır.

BAŞLANGIÇ gazetecilikle de yetinmemiş, gözlemlerini ve tanık olduğu durumları tespit etmiş, tespitlerinin arka planlarını araştırarak bunları kitaplaştırarak toplumun bilgisine sunmuştur.” olarak belirtilmiştir.

15 Mart 2002 tarihinde Diyarbakır’da Hekim ve Sivil Toplum örgüt temsilcilerinin katılımıyla Celal BAŞLANGIǒla yapılan söylevler sonrası ödülü verilmiştir.

Diyarbakır Tabip Odası tarafından ödül töreni sonrası müzik dinletisi ve kokteyl düzenlenmiştir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön