e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2002  Sayı: 88

 

Meslek Hastalıkları Sempozyumu

13-14 Nisan 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Salonu

Sempozyum Sekreteryası: Ankara Tabip Odası

Tel: 0312 418 87 00

13 NİSAN 2002

09:00 Kayıt

09:30 Açılış

11:00 Konferans: Meslek Hastalıklarında Neredeyiz ? Nerede Olmalıyız?

13:00 Panel: Dünyada ve Türkiye’de Meslek Hastalıkları

(Dünyada ve Türkiye’de meslek hastalıklarında verili durum, Meslek hastalıklarının maliyeti, Dünyada ve Türkiye’de meslek hastalıkları konusunda yasal düzenlemeler, Dünyada ve Türkiye’de meslek hastalıkları konusunda maluliyet değerlendirmesi)

15:30 - 17:00 Tartışma

 

14 NİSAN 2002

09:00 Panel: Meslek hastalığı tanı sistemlerinin geliştirilmesi gerekli midir?

(İşçi örgütü temsilcisi: Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK , İşveren örgütü temsilcisi, Sosyal Sigortalar Kurumu temsilcisi, Hekim Örgütü temsilcisi)

11:30 - 13:30 Grup Çalışmaları:

1)Meslek hastalığı tanımı ve Meslek Hastalıkları Listesinin güncelleştirilmesi

2)Çalışma ortamında koruyucu sağlık hizmetleri ve İSİG organizasyonu

3)Meslek hastalıkları sorunu ve sendikal görevler

4)Meslek hastalıklarında kayıt tutma, veri toplama ve istatistiki değerlendirme yöntemleri

14:30 Grup Çalışması, Sunum - Tartışma

16:00 Grup Çalışması, Sunum - Tartışma

17:00 Kapanış

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön