e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2002  Sayı: 88

 

Her hastayla çarpan yürek ...

Yaşam koşullarımız, hekimler için, sağlık çalışanları ve halkımız, hastalarımız için, bir bayramdan çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Geçinmeye yetmeyen ücretler... iyi beslenememe... sağlıksız bir sağlık ortamı... hastane kuyrukları... altyapısı olmadan açılan tıp fakülteleri...  yeniden Mecburi Hizmet Yasası...

5.gif (67546 bytes)Ankara Tabip Odası’nca Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte Hacettepe Tıp Fakültesi ve Ankara Numune Hastanesi önünden iki ayrı grup olarak başlayan yürüyüş Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı:

“Oysa bugün “Gerçeklerin Işığında” kutlama yapmak ne kadar mümkün? Yaşam koşullarımız, hekimler için, sağlık çalışanları ve halkımız, hastalarımız için, bir bayramdan çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Geçinmeye yetmeyen ücretler... iyi beslenememe... sağlıksız bir sağlık ortamı... hastane kuyrukları... altyapısı olmadan açılan tıp fakülteleri... parasızlıktan alınamayan reçeteler, yaptırılamayan ameliyatlar... altyapısı eksik sağlık ocakları... hastane kuyrukları... zor koşullarda hastalar... zor koşullarda sağlık çalışanları, hekimler... her hastayla çarpan yürek... emeğin karşılığı olmayan ücretler... yeniden uygulanmaya başlayacak Mecburi Hizmet Yasası...

Evet, bizler 14 Mart’ı bayram olarak kutlayamıyoruz. Ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin temel alındığı, toplum sağlığının önem kazandığı, hizmetin devlet eliyle topluma taşındığı ve sağlık çalışanları uygun çalışma ortamlarına kavuştuğu, emeğinin karşılığını aldığı zaman 14 Mart’ı bayram havasında kutlayacağız.” denilerek “Beyaz Önlüklerimiz Üzerinden Siyaset Yapmayınız!” uyarısı yapıldı.

“Sağlık Bakanlığı tüm bakanlıklar arasında personel tayinleri ve atamalar konusunda bir rekoru elinde bulundurmaktadır. Sürgün ve cezalandırma Bakanlığın en temel politikası haline gelmiştir. (...) Vardiyalı çalışma ve fazla mesai uygulamalarıyla sağlık, fiilen parça başı ücretlendirilmiş durumdadır. Normal mesai ile hak ettiğimiz ücret bizleri daha fazla çalıştırarak, halkın cebinden alınmak isteniyor. Randevulu sistem uygulamalarıyla, hastaların sağlık hizmeti alması zorlaşmış, hastane kuyruğunda bekleme, evde telefon başında beklemeye dönüşmüştür.” denilerek sağlık alanında yapılan olumsuz uygulamalar eleştirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön