e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Yeniden “Mecburi Hizmet”

Her yıl 4.500 hekim yetiştiren Türkiye nereye ve neden hekim yetiştiremiyor?

mecburi.gif (32685 bytes)Türkiye’de 1980 sonrası çıkarılan “Mecburi Hizmet Yasası” yeniden gündemde. Son 7 yıldır uygulanmayan mecburi hizmet yasası; yılda 4.500 hekim yetiştirilmesine rağmen istihdam politikalarında yanlışlar nedeniyle bir kez daha politikacının can simidi oluyor. Türk Tabipleri Birliği, 21 Ağustos 1981 tarihinde yasalaşan 2514 sayılı “Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yükümlülüğüne Dair Kanun”un ruhu itibariyle demokratik olmayan bir uygulama olması nedeniyle, kaldırılması için 1980’li ve 1990’lı yıllarda hep mücadele etmiş, sorunun hekim ve diğer sağlık çalışanlarının dengesiz dağılımı, sağlık hizmet altyapısının eksikliği ve sistemin çarpıklığı nedeniyle oluştuğunu, dolayısıyla hekim/sağlık çalışanını özendiren önlemlerle dağılımın iyileştirileceğini savunmuştur.

Tabii ki bu doğrultuda da antidemokratik 2514 sayılı yasanın kaldırılmasını talep etmiştir.

Hükümetler ne yapmıştır?

Çağrılara kulak tıkamış, hekim sayısının artırılması için niteliği feda etmiş, 1995 yılına gelindiğinde yasayı kaldırmadan yasanın uygulanmasını ertelemeye başlamıştır. 27 Mart 2002 tarihinde erteleme süresi dolan yasanın ilgili maddesinin uygulanmaması için (Geçici Madde: 3 gereği olarak) Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un teklifiyle Bakanlar Kurulu’nun karar alması gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Türkiye’deki hekimlerin tek meslek örgütü olarak 27 Aralık 2001 tarihinde anılan yasanın kaldırılması, kaldırılana kadar da ertelenmesi ve bu işlemlerin  27 Mart 2002 tarihine kadar yapılabilmesi için Sağlık Bakanı’na bir yazı iletmişti.

Sağlık Bakanı ne yapmıştır?

Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un bu konuyla ilgili gerekçesini de açıklamadan, imzasıyla çeşitli kurumlara, gereği için (Valilikler, Rektörlükler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi) ve bilgi için (MEB, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK) bir yazı  gönderdiğini dolaylı olarak öğrendik (Söz konusu yazı yandadır.) Bu yazıda kısaca, devlet hizmeti yükümlülüğü uygulamasına başlama gereği duyulduğu belirtilerek hazırlık yapılması istenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği’nin bu antidemokratik yasayı ve antidemokratik tutumu kabullenmesi mümkün değildir.

 Aniden oluşan hekim açığı ve eğer varsa neden 4.500 hekim yetişmesine karşın bu açık oluşmuştur sorularının yanıtını Sağlık Bakanı’ndan; yasanın kaldırılmasını Parlamento’dan, bu gerçekleşene dek de ertelenmesini Bakanlar Kurulu’ndan talep ediyoruz. (TTB Merkez Konseyi Basın Açıklamasından.)

            13.09.2000 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 4576 sayılı kanunun geçici 3. maddesi ile “2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun” hükümlerinin 27 Mart 2002 tarihe kadar Pratisyen ve Uzman tabiplere uygulanmamasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Tıp Fakültelerinden mezun olan ve Eğitim Kurumlarından İhtisas alarak uzman olan tabiplere anılan kanun hükümleri gereğince ve kanunda belirtilen süre kadar Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğü uygulanması gerekmektedir.

            Bu nedenle anılan kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Hükümlerine göre gerekli işlemlerin başlatılması için;

            1-27.03.2002 tarihinden sonra Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri Hastanelerinden Tababet Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine göre uzmanlıklarını alan tabiplerin sicil özetlerinin, ayrıca kurumları ile ilişkisi kesilmiş olanların yazışma adreslerinin,

            2- Yine sözkonusu tarihten sonra Tıp Fakültelerinden mezun   olan pratisyen tabiplerin ise mezuniyet belgeleri ile yazışma adreslerinin,

            Bakanlığımıza gönderilmesini ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz/rica ederim.

            Doç. Dr. Osman Durmuş
            Bakan

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön