e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Ekonomik krizin kamuda çalışan hekimlere etkileri

İzmir Tabip Odası’nın 2001 yılı Kasım-Aralık ayında kamuda çalışan hekimler arasında düzenlediği anketle, ekonomik krizin hekimler üzerindeki etkileri değerlendirildi. Ankete devlet hastanesinde çalışan 379 (%29.8), Sağlık Ocağında çalışan 357 (%28.1), SSK hastanesinde çalışan 198 (%15.6) hekim olmak üzere toplam 1270  hekim katıldı.

Ankete katılan hekimlerin %49.1'i pratisyen hekim, %36.1' uzman hekim, %10.9'u asistan ve %3.9'u akademisyendi.

Ankete katılanlan hekimlerin %26.1'i 6-10 yıl, %25.7'si 11-15 yıl, %18.1'i 16-20 yıl süreyle mesleklerini uygulamaktaydılar.

Ankete katılanların %65.9'unun muayenehanesi yoktur;  yani sadece kamudan aldıkları maaşla geçinmektedirler. Pratisyen hekimlerin %81'inin muayenehanesi yoktur.

Yine ankete katılan hekimlerin % 81'i  evli ve  %69 u çocukludur.Çocuğu olan hekimlerin %56.6' sı tek, %39.4'ü iki çocukludur.Yani ortalama hekim ailesi 3 kişiden oluşmaktadır.

Anket yanıtları ayrıntılı incelendiğinde; meslekte 5 yılını doldurmamış her 10 hekimden bir tanesi kiracıdır. Meslekte 20 yılını doldurmuş her 10 hekimden 7'sinin kendine ait bir evi vardır. Her 10 asistan hekimden 7'si kiracıdır ve yalnızca 4 tanesinin kendine ait evi bulunmaktadır.

 Ankete katılanların son bir yıldır tasarruflarını değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

 Sonuç:Hekimlerin % 74.3 ü tasarruf yapamamaktadır.

Ankete katılanlara borç durumları sorulmuştur Bu soruya yanıt veren 1263 hekimin yanıtları aşağıdaki gibidir:

Hekimlerin büyük bölümü, (63.7’si) borçludur ve en çok kredi kartı borcu bulunmaktadır. Sonuçlar ayrıntılı incelendiğinde öncellikle yeni mezun hekimlerde borçlu olanların oranının daha yüksek olduğu gözlenmektedir.

Bu ankette hekimlerin geçtiğimiz altı ay içindeki yaşam koşullarındaki değişiklikler araştırılmıştır.Sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Ayrıca Oda kayıtlarında yaptığımız incelemeye göre 90 işyeri, çalışan sayısının 50'nin altına düşmesi veya kapanma nedeni ile bu işletmelerde çalışan işyeri hekimleri ile sözleşmelerini fesih etmişlerdir.

Hekimlerin % 66.1 i tasarruf yapamaz hale geldiklerini, %12.1 i ise aileden destek almaya başladıklarını dile getirmişlerdir.

Son altı ayda “Aşağıdaki Harcama Kalemlerinden Kesinti Yaptınız mı?" sorusuna yanıt veren 1234 hekimin sonuçları şöyledir:

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere hekimler ilk üç sırada tatil, gezi, giyimlerinden ve kültürel harcamalardan kısarak krizden korunmaya çalışmaktadır. Çocuklar ise en az kısıntı yapılan harcama kalemini oluşturmuşlardır. Hekimlerin %62'sinin kendi olanaklarıyla bilimsel aktivitelere katılamaz hale gelmesi dikkat çekici bir sonuçtur.

Hekimlere ekonomik krizin geleceği ile ilgili düşünceleri  sorulmuştur: sadece %6.9'u etkisinin azalacağını ve geçeceğini düşünmektedir. %29.1'i derinleşecek derken %53.9'u geleceği göremediğini ifade etmektedir.

Hekimlerin %13.6'sı güvenli bir iş ve geleceği olduğunu ifade etmektedir.%61.2'si işinin olduğunu; ancak geçimini sağlamada geleceğin karanlık olduğunu, %27.8'si geleceği göremediğini ifade etmektedir.

Ankete katılanlara başka bir ülkeye gitme konusundaki düşünceleri sorulduğunda; %30.7'si "gitmek isterim" demektedir. Meslekte 5 yılını doldurmamışlarda bu oran %43.6'dır.

Ankete katılan hekimlerin   ekonomik kriz ortamında İzmir Tabip Odası'ndan beklentileri sorulmuştur. %54.5'i hükümet ve kamuoyu baskısı yapılması gerektiğini, %58'i etkin bir örgütlenmeyle radikal etkinlikler yapılması gerektiğini savunmaktadır.Bireysel olarak ayakta kalabileceğini savunan hekimlerin oranı sadece %7.7'dir.

Sonuç olarak kuşkusuz 1270 hekimle yapılan bir anketle kesin sonuçlar ortaya çıkarmak zor. Ancak ekonomik kriz, kamuda çalışan hekimlerin giderek daha fazla borçlanmalarına ve gelecek kaygısıyla yaşamalarına ve belki bilimsel etkinlikleri takip edemeyecek duruma gelmelerine yol açmaktadır. Bu anket krizin etkilerinin sadece ekonomik olmadığını,  psikolojik boyutlarının da bulunduğunu göstermektedir. Gerek iş ve gelir güvencesi,  gerekse gelecek konusunda kaygılar dikkat çekicidir. Başka bir ülkede yaşamayı isteyenlerin oranı hiç de azımsanmayacak durumdadır.Bu karamsarlığa rağmen hekimler büyük bir özveriyle çalışarak bu ülkede tutunmaya ve yaşam kavgası vermeye çalışmaktadır.

Ülkemizde nerede ise herkes ekonomik krizden çıkışın siyasi krizin  çözümüne bağlı olduğu görüşünde birleşmektedir. Bizler sorunlarımız konusunda, kamuoyunun takip ettiği üzere, bir yıl önce hazırladığımız yasa taslaklarını yetkililere ilettik. Ancak ülkemizi yönetenler bu konuda bir adım dahi atmamışlardır.

"Karamsarlığı yenmenin ilk anahtarı, çözüme katkıda bulunmaktır" diye düşünüyoruz. Bu anlamda hükümeti bir kez daha hekimlerin sorunlarının çözümü konusunda umut verici bir girişime davet ediyoruz. Bu girişim kamuda çalışan hekimler için hazırladığımız yasa taslağı önerilerinin bir an önce TBMM'de görüşülmesi ve hekimlerin insanca yaşama isteğine denk düşen bir yasanın çıkarılmasıdır.

11 Devlet, 2 Üniversite ve 3 SSK hastanesinin yöneticilerine uygulanan anket sonuçları ise şöyledir:

2001 Ocak ayına göre, % 50-60 oranında;

Polikliniğe başvuran hasta sayısında azalma; görüntüleme merkezlerine sevk sayısında azalma; aylık gelirlerde   TL. bazında artış;  kurumun aylık giderlerinde artış; alacakların tahsilinde güçlük; yatırımları durdurma; kurumun ödemelerinde daha fazla güçlük ve ekonomik krizin geleceğini görememe durumu saptanıldı.

Bu durum genel olumsuz eğilime uygunluk göstermektedir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön