e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

TIP EĞİTİMİ BULUŞMASI Programı
8-9 MART 2002

8-9 MART 2002

8 MART 2002 CUMA

13.30 Açılış

            Buluşuyoruz: Füsun Sayek

            Hoşgeldiniz: Tunçalp Özgen

            Tıp ve Sağlık Bilimleri Konseyi adına:

            Osman İnci

14.00 Tıp Eğitiminde Değişim

            Cem Terzi

14.15 Dünya'da Tıp Eğitimi Standardizasyon

            Çalışmaları

            Hans Karle

15.15 Ara

15.30 Nasıl Bir Sağlık Ortamında Tıp Eğitimi?

            Onur Hamzaoğlu

15.45 Türkiye'de Tıp Eğitimi Standardizasyon

            Çalışmaları

            Çekirdek Müfredat Programı: Nusret Aras

            TTB Tıp Eğitimi Raporu 2002: İskender Sayek

17.00 Sayılar Konuşuyor: Ne Kadar Hekim Yetiştirmeliyiz?

            İlker Belek

17.15 Tıp Öğrencileri Ne Diyor?

            Nural Kiper

18.30              Tıp Eğitimi İçin Sürprizli Sunu

            Çağrı Kalaça

19.30 Kokteyl

           

9 MART 2002 CUMARTESİ

09.00  Dünya'da Uzmanlık Eğitimi Standardizasyonu

            Hans Karle

09.45 Deneyimleri Paylaşıyoruz:

            Tıp Fakülteleri Dekanları Konuşuyor.

            Doğan Taner

            Tümer Çorapçıoğlu (Ankara)

            İskender Sayek (Hacettepe)

            Müfit Parlak (Uludağ)

            Mehmet Gürel (Adnan Menderes)

            Mehmet Baykara (Akdeniz)

            Kemal Berkman (Marmara)

            Erbuğ Keskin (Çukurova)

            A.Nejat Özbal (Cerrahpaşa)

            Faruk Erzengin (Çapa)

            Şebnem Özkan (Dokuz Eylül)

            Ata Erdener (Ege)

            Ali Gökalp (Kocaeli)

12.30 Yemek Arası

13.15 Bizim de Bir Sözümüz Var:

            Gencay Gürsoy

            Cengiz Güleç, Tanıl Bora, Mustafa Sütlaş,

            Sibel Güneş

14.15 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminden Sürekli

            Mesleki Gelişim'e...

            Şükrü Hatun

            Sürekli Mesleki Gelişim'de Sorumluluklar:

            Haluk Özen

            TTB Kredilendirme Projesi: Füsun Sayek

            Sürekli Mesleki Gelişimde Umut Veren Örnekler

            Genel Pratisyenlik Enstitüsü: Hakan Şen, Mustafa Vatansever

            TTB İşyeri Hekimliği Eğitimi: Haluk Başçıl

            Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi: Orhan Odabaşı

16.00 Ara

16.15 Değişime Doğru: Olumluluklar/Olumsuzluklar ve

            Engelleri Aşmak

            Tıp Eğitimcileri İnteraktif Oturumu:

            Feride Saçaklıoğlu/Cem Terzi

18.00 Tıp Eğitimi 2002 Kararlılık Bildirgesi

            İskender Sayek

 

            Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampus

            Tıp Fakültesi Kültür Merkezi Kırmızı Salon            

            Ankara

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön