e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Dönerden hekimlere 27 milyon TL düştü!

  • Birinci basamakta başlatılan döner sermaye uygulaması sonrasında, değişik illerde, hekimlere ayda 27 milyon TL kadar bir para dağıtıldığı açıklandı.

  • Biz, daha önce döner sermayeden hekimlerin eline geçebilecek aylık ek gelir miktarının 20-120 dolar arasında değişebileceğini ortaya çıkarmıştık.

Dr İlker Belek
Akdeniz  Ü. Tıp Fak. Öğr. Üyesi

img3.gif (32584 bytes)Geçen hafta içinde bir toplantıda, birinci basamakta başlatılan döner sermaye uygulaması sonrasında, değişik illerde, hekimlere ayda 27 milyon TL kadar bir para dağıtıldığı açıklandı. Bu veriyle birlikte, “Bu para hiç yoktan iyi dir (mi), ileride artar mı, daha da mı azalır ?” gibi tartışmaların hız kazanacağı kesindir. Konuya sistematik bir yaklaşımla açıklık getirmekte yarar var.

Yukarıdaki soruların yanıtı basit bir aritmetik hesaplama ile verilebilir. Türkiye’de sağlık ocaklarında gerçekleştirilen toplam poliklinik, laboratuar, cerrahi, aile planlaması çalışmalarının sayısı Sağlık Bakanlığı kayıtlarından bellidir. Hizmetlerin şu anki birim fiyatları da bilinmektedir. O halde bu verilerden hareketle, birinci basamak sağlık ocaklarında yılda ve ayda elde edilebilecek toplam gelir miktarını bulmak da olanaklıdır. Birinci basamak sağlık kurumlarındaki personel sayısını da bildiğimize göre personel başına aylık döner gelirini de kolayca hesaplayabiliriz.

Şüphesiz elde edilen rakamlarda, hesaplamada kullanılan kimi parametrelerdeki değişime göre değişiklikler olabilir. Örneğin, çeşitli hizmetlerden alınan para miktarı artırılırsa, Sağlık Müdürlüklerinin elde edilen toplam gelirden personele verdikleri pay değişirse, personele dağıtılan payın değişik meslek gruplarına dağıtımında farklı oranlar tercih edilirse, hekimlerin eline geçecek dönerli gelir miktarı da değişecektir.

Biz, daha önceki bir yazımızda, daha uygulama hiç bir yerde başlamamışken, bu tür değişkenlikleri dikkate alarak, bir hesaplama yapmış, döner sermayeden hekimlerin eline geçebilecek aylık ek gelir miktarının 20-120 dolar arasında değişebileceğini ortaya çıkarmıştık. Hesaplamalarımızda sosyal güvencesi olmayıp, sağlık ocaklarımızı kullanan %30’luk hasta diliminden de diğerleri kadar para alınacağını varsaymıştık. Aralığın bu denli geniş olmasının nedeni, yukarıda tanımladığımız parametrelerin değişkenliği konusunda gösterdiğimiz toleransın fazla olmasıydı. Örneğin muayene ücretinin 500 bin ile 1.5 milyon TL aralığında değişebileceğini, toplam fonun yarısının (yasada öngörüldüğü gibi) personele dağıtıldığını ve gelirin  

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön