e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Mersin sürgünlerine yürütmeyi durdurma

  • İçişleri Bakanlığı duyumlarla belge düzenledi,

  • Sağlık Bakanlığı sürdü,

  • İşlemin yürütmesi durduruldu.

Bir süre önce, Mersin’de çalışan 9 hekimin Isparta, Kütahya ve Afyon’un ilçelerine “paket” tayinlerini duyurmuştuk. Konu TBMM gündemine de gelmiş, konunun muhatabı olan İçişleri ve Sağlık Bakanları ibret olacak açıklamalar yapmışlardı. Sürülen hekimlerin zararlı faaliyetlerde bulundukları duyumu olduğu için sözkonusu işlemlerin yapıldığı söyleniyordu. Bundan sonrasını Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği  karardan aktarıyoruz.

Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği  karardan...

“Duyumların ve subjektif düşünceye ilişkin iddiaların kanıtlanması zorluğu bir yana, kanıtlanmış olsa dahi... idari işleme dayanak olması mümkün görülmemiştir. Öte yandan atamaya esas alınan İçişleri Bakanlığı yazısı ekindeki raporun; düzenleyenler açısından yasal dayanağı ve hangi yasal istihbarat kuruluşunun değerlendirilmesi olduğu kanıtlanmamıştır. Tesis ettiği işlemin hukuka uygunluğunu kanıtlamak işlemi tesis eden idareye düşmektedir. Davacının sicilleri olumlu olup, hizmette olumsuzluğa ilişkin bir iddia da yoktur. Kaldı ki davacıya isnat edilen hususların belirli ve olumlu bir olayla kanıtlanması cezai ve inzibati işlem yapılmasını gerekli kılacaktır. Ancak düşünce katındaki subjektif hususlardan ötürü cezai takibat yapılamayacağı gibi; idari işlem olarak atamaya gerekçe yapılması... hukuka uygun değildir. Öte yandan sağlık hizmetinin verilmesinde var olduğu öne sürülen düşüncenin hizmete etki oranı da kanıtlanamamıştır... yürütmenin durdurulmasına...”   

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön