e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Eczacı Eylemi...

Türk Tabipleri Birliği; yıllardır nitelikli, yaygın, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmetini savunmaktadır. Bu sağlık hizmetinin önemli bir konusu “ilaç”tır. İlacın üretimden halka ulaşmasına kadar olan aşamalarında yanlış politikalarla sorunlar katlanarak artmış ve bugün neredeyse ilaca ulaşılabilirlikten sözedilemez olmuştur. Bu nedenle elbette “ilaç fiyatlarının ucuzlatılması”na karşı çıkılamaz. Ancak bunu daha geçtiğimiz yıl ilaca %98 oranında zam yapan Sağlık Bakanı söylediğinde, aynı Sağlık Bakanı’nın fedakarlığı yine yalnız sağlık çalışanlarından beklemek, doktorlara yaptığı gibi bu sefer de halkı eczacılarla karşı karşıya getirmek arzusunda olduğu, akla gelir. Nitekim Sağlık Bakanı, bu konudaki gerçekleri açıklamak yerine, “Türkiye’de 14.000 eczacı fazlası var” demekte, “ruhsatlarını iptal ederim” diyerek bir meslek grubuna gözdağı vermektedir.

Türk Tabipleri Birliği halkımızın kolayca ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti doğrultusunda çaba harcayan tüm sağlık çalışanlarının yanındadır, halkın yararına birlikte yapacaklarımız olduğunu düşünmektedir ve demokratik hak arayışlarında eczacılarla dayanışma içerisindedir. (TTB Merkez Konseyi Basın Açıklamasından)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön