e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2002  Sayı: 86

Sigara ve Ulusal Sağlık Komitesi toplandı

sigara.gif (16577 bytes)Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi 11 Ocak 2002 günü  Türk Tabipleri Birliği salonunda toplanarak son günlerde cereyan eden gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının açılışında dönem başkanı Prof.Dr. Nazmi Bilir Ulusal Komite'nin bugüne kadar yaptığı etkinlikler hakkında kısa açıklama yaptı ve toplantının amacının bugünü tartışarak geleceğe  yönelik planlama yapmak olduğunu belirtti. Arkasından toplantıya çeşitli kuruluşlar adına katılanlar kuruluşları ile ilgili bilgiler verdiler. Prof.Dr. Elif Dağlı da Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmakta olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili olarak Cenevre'de yapılan toplantı hakkında bilgi verdi.

Gündemin önemli maddesi Hayati Korkmaz ve arkadaşları tarafından 4207 sayılı yasanın reklam yasağına ilişkin maddesinde değişiklik yapılması amacı ile TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi konusu idi. Bu konuda sivil toplum kuruluşları olarak TBMM'de çeşitli temaslar yapılması gereği tartışıldı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Sağlık Eğitim Vakfı (MESEV) okullarda öğretmenlere yönelik kampanya yapılması konusunda görüş belirtti, benzer şekilde Türk Tabipleri Birliği'nin doktorlara yönelik olarak çalışma yapmasını önerdi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Bürosu Temsilcisi Bekir Metin Türkiye'de sigara mücadelesi alanında yapılanların bilgisayar ağı aracılığı ile geniş kesimlere duyurulması görüşünü belirterek kendisinin bu konuda çalışma yapabileceğini ifade etti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın teklif ettiği "Bırak-Kazan" Kampanyasının Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilgili anabilim dalı ile işbirliği içinde yapılması görüşü benimsendi.

Toplantıya Katılan Kuruluşlar: HASAK (Halk Sağlığı Kurumu), Türk Tabipleri Birliği, Toraks Derneği,  Milli Eğitim Bakanlığı  Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tüketici Hakları Derneği, Türk-İş, Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı, Devlet İstatistik Enstitüsü, DSÖ Türkiye İrtibat Bürosu, TC Ziraat Bankası Hastanesi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön