Ana Sayfa | Eski Sayılar

KREDİLENDİRİLEN ETKİNLİKLER…

http://www.ttb.org.tr

Ocak 2002

Tıpta Moleküler Biyolojik Uygulamalar;
10 Ocak 2002; Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD; Başvuru: Prof. Dr. Ayşe Ayhan Dinçtürk, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Dekan Yrd. Ankara; Tel: (0312) 305 27 78; Ücretsiz; TTB-STE Kredisi: 4.


Acil Tıp; 23 Ocak 2002; Hacettepe Ü. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD; Başvuru: Prof. Dr. Ayşe Ayhan Dinçtürk, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Dekan Yrd. Ankara; Tel: (0312) 305 27 78; Ücretsiz; TTB-STE Kredisi: 9.

Pediatrik Ortopediye Yaklaşım; 18 Ocak 2002; Aydın Tabip Odası; Başvuru: Aydın Tabip Odası, Dr. Eralp Atay, Hasan Efendi Mah. K. Karabekir Cad. No: 2 Kat: 4  Aydın; Tel: (0256) 225 12 09; Ücretsiz; TTB-STE Kredisi: 2.
Primer Pulmoner Hiper Tansiyonda Son Gelişmeler;
31 Ocak 2002; Ankara Ü. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu; Toraks Derneği; Başvuru: Prof. Dr. Doğanay Alper Ankara Ü. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları  ve Tüberküloz ABD Ankara; Tel: (0312) 310 30 10; Ücretsiz; TTB-STE Kredisi: 2,5.

Artrit Tanısı ve Tedavisindeki Yenilikler;

12-13 Ocak 2002; İstanbul Silivri Klasis Otel; Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd Şt; Başvuru: Prof. Dr. Fikret Tüzin, İstanbul Ü. Tıp Fak. AD Çapa /İstanbul; Tel: (0212) 213 58 00; 100.000.000 TL; TTB-STE Kredisi: 1,5.