Ana Sayfa | Eski Sayılar

A.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı 'na yönelik tehdit ve saldırılar…
Devlet 500 personel  verebilseydi…


1980'lerin ikinci yarısından itibaren hastanelerde yürütülen bazı hizmetlerin dışarıdan satın alınması gündeme gelmeye başlamıştı. Bu uygulama yıllar içerisinde hem hastane hizmetlerinin önemli bir kısmını kapsadı hem de Türkiye ölçeğinde yaygınlaştı. Bu kamunun hizmetten çekilmesi anlamını taşıyordu. Süre içerisinde bu pazarın sorunlarıda yaşanmaya başlandı. İhale dönemleri ihaleye giren firmalar arasında kavga ve çatışmalar, ihale kurulları üzerinde baskı ve tehditler vb. Eskiden devlet memurlarının yürüttüğü bu hizmetler şimdi böylece (sigortası yapılmamış ya da sıklıkla düzenli ödenmeden istihdam edilen ucuz iş gücü) çok daha ucuza (!) maloluyordu.
İhale mafyası, çatışması, yöneticiler üzerinde baskı ve tehdit oluşturmaya ilişkin son örnek Ankara Tıp Fakültesi'nde yaşandı. "Devlet 500 personel kadrosu verebilseydi bu sorunlarla karşılaşılmayabilirdi" diyen Ankara Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu'nun evinin yakınlarında havaya ateş edildi, dekan ölümle tehdit edildi. Ankara Tabip Odası 27 Aralık 2001 tarihinde konu ile ilgili basın açıklaması yaparak "Çete ve mafya bozuntusu gruplar, onurlu ve dürüst hekimleri sindiremeyecektir." denildi ve Ankara Tabip Odası olarak Sayın Çorapçıoğlu şahsında bütün dürüst kamu görevlilerinin yanlarında olmaya devam edileceği bildirildi. Açıklamada
siyasal iktidar ve yöneticiler saldırganlar hakkında gereken işlemleri yapmaya, tıp fakültelerini personel ve teknoloji açısından desteklemeye davet edildi.