Ana Sayfa | Eski Sayılar

Yine Mecburi Hizmet!


Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 sayılı Kanun 25.08.1981 tarihinde   çıkmıştı. Yürürlüğe girdikten sonra yıllar içerisinde eklenen geçici maddelerle değişikliğe uğrayan bu kanun son olarak 27.03.2000 tarihinden başlayarak iki yıl süreyle uygulanması ertelenmişti. Bir başka ifade ile Sağlık Bakanlığı bir teklif vermediği taktirde 27.03.2002'den itibaren mecburi hizmet yeniden uygulanmaya başlayacak!
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi konu ile ilgili görüşlerini 25.02 2000 tarihinde iletmişti. Konunun yeniden gündeme geleceği düşüncesi ile 27.12.2001 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a  bir yazı göndererek görüşlerini iletti. Gönderilen üst yazıda "uygulamanın bütünüyle yürürlükten kaldırılması başta olmak üzere, daha önceki taleplerimizin değerlendirilmesi" istendi. İletilen görüşleri özlüce tekrarlamak gerekirse;
- Ruhu itibariyle demokratik olmayan bu uygulamanın bütünüyle yürürlükten kaldırılması,
- Halen yaşanmakta olan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının ülke sathında dengesiz dağılımının, sağlık hizmeti sunmak için gerekli altyapı sağlandıktan sonra, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarını özendiren önlemlerle desteklenerek sağlanması,
-Türkiye'nin yetiştirdiği her hekimi istihdam edecek bir politika çerçevesinde gerek tıp fakültelerinin niteliklerini arttırarak, gerekse de kontenjanları sınırlayıp, yetersiz olan tıp fakültelerindeki -başlamışsa- eğitimi durdurarak bu sürecin düzenlenmesi, dile getirildi.
İletilen metnin son bölümünde "Mecburi hizmeti kaldırıp, çok sayıda hekim yetiştirme politikasının sürdürülmesiyle ortaya çıkartılan işsiz hekim kitlesini bir basınç olarak dayatmanın da hem bu ülkenin kaynaklarını boşa harcamak olduğunu, hem de en az mecburi hizmet kadar anti demokratik olduğu" vurgusu yapıldı.