Ana Sayfa | Eski Sayılar

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayek YSŞ'den çekildi.
"Her kurum ve kişinin onurunun korunması hepimizin görevidir."


TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek Yüksek Sağlık Şurası üyeliğinden çekildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede sağlık hizmetleri ve eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilenlerden oluşan Sağlık Şurasından yaşanan son olaylar üzerine çekilen TTB Merkez Konseyi Başkanı Sayek şöyle dedi: "Sağlık Bakanlığı uzunca bir süredir; sağlıkla ilgili kurumların çalışma ortamlarının sağlıksız yürümesi için çaba gösteren bir tutum izlemektedir. Son örneklerinden birisi Yüksek Sağlık Şurası (YSŞ) toplantısında yaşanmıştır. Bilindiği gibi; SB Yüksek Sağlık Şurası 1593 sayılı Yasa ve 181 sayılı KHK ile kurulmuş bir kurul olup sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek temel görevidir. Şura üyeleri; "Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede sağlık hizmetleri ve eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir." YSŞ Bakan tarafından atanan ve bürokratik ağırlığı da olan bir kuruldur. Örneğin özellikle hekimlik uygulamaları ile ilgili konulardaki kararlarda bürokratların oy vermesi yanlış olmaktadır.
YSŞ yalnızca danışma kurulu olduğundan meslek uygulamaları konusundaki etkinliği Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ile kıyaslanamaz. Çünkü Yüksek Onur Kurulu meslekten men cezası da verebilen bir kuruluştur.
YSŞ üyesi Prof.Dr. Mustafa Taşkın ile ilgili olarak medyada çıkan haberler konusunda YSŞ'de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı'nın önerisi ile bir tartışma açılmış ve medyada yer alan konunun tartışılması yerine medyaya görüş veren İstanbul Tabip Odası Başkanı'nın demeci konu edilmiştir.
Bu tartışma sırasında, gerek meslektaşlarımıza gerekse TTB yöneticilerine takınılan tutumun mesleğimiz ve örgütümüz adına kabullenilmesi mümkün değildir. Böyle bir Yüksek Sağlık Şurası'nda halk sağlığı, hekimlik mesleği, meslektaşlarımız ve hastaların hakları ile ilgili olumlu bir ortam olamayacağı, bir fayda sağlanamayacağı gerçeği benim tarafımdan tesbit edilmiştir. Bu gerçeğin ışığında YSŞ üyeliğinden çekildim.
Şura oturumunda sıklıkla ifade edilen YSŞ'nin manevi kimliği  ne kadar önemliyse ve korunmalıysa, benzer şekilde her kurumun ve kişinin onurunun da özenle korunması hepimizin görevidir.