Ana Sayfa | Eski Sayılar

'EĞİTİCİ CEP KİTABI'ININ 2. BASKISI YAPILDI


"Yüksek Öğretim Eğiticileri ve Yetişkinlik Döneminde Öğrenen-Öğreten Herkes İçin  Eğitici  Cep Kitabı"nın ikinci baskısı yapıldı.
200 sayfalık kitap, "Sorun nedir?", "Eğitim nedir?",  "Eğitim süreci nedir?", "Program geliştirme süreci nedir?", "Öğretim süreci nedir?", "Eğiticilik nedir?", "Ölçme ve değerlendirme süreci nedir?" ve "Eğitimde kalite nedir?" başlıklarından oluşuyor.
Bir hekim öğretim üyesi olan  Emine Demirel Yılmaz, kitabının  önsözünde, derleme niteliği taşıyan bu kitapla amacının,  edindiği bilgileri gereksinim duyanlara iletmek ve daha ileri  bilgiler için kaynak sunmak olduğunu belirtiyor.
Yüksek öğretimle ilgili olarak yöneticiler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin dile getirdiği pekçok sorun olduğunu vurgulayan Yılmaz, yakınmak ya da sorun dinlemektense çözüm önerileri  ve çözüm örneklerini anlatmak ve dinlemek istediğini  anlatıyor. Eğitim biliminin dışından biri olarak edindiği çözüm önerilerini ilgilenenlerle paylaşmak istediğini  kaydediyor. 
1986 yılında AÜ. Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz,  aynı üniversitede 1990 yılında Farmakoloji Uzmanlık eğitimini tamamladı ve 1993 yılında doçentliğe, 2000 yılında da profesörlüğe yükseldi.
1990-1993 yılları arasında Miami Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalarda bulunan Yılmaz, halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji  ve Klinik Farmakoloji Anabilim dalında görev yapıyor.
Emine Demirel Yılmaz'a 1997 yılında, "Agonist uyarısı sırasında hücre zarında iyon kanalları arasındaki ilişkiler ile endotel kaynaklı vazorelaksan maddeler" konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü verildi. Yazar, bu alanda bilimsel çalışma1arını sürdürüyor.