Ana Sayfa | Eski Sayılar

Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu yapıldı
Dr. Muharrem Baytemür

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 24-28 Kasım 2001 tarihlerinde Tekirdağ Tabip Odası ile birlikte Tekirdağ'da yapıldı. Düzenlenen kursa 29 ilden 218 hekim katıldı. Beş gün süren kursta 22 eğitici aşağıdaki konularda eğitim verdi:
Rekreasyon Hekimliği (Dr. Rüştü Güner),
Turizm Sağlığı Epidemiyolojisi (Dr. Dilek Aslan),
Turizm Sağlığına Giriş/Riskli Turist Grupları (Dr. Muharrem Baytemür),
Mutfak Hijyeni ve Denetim Kuralları (Dr. Nihat Şahbaz),
Kazalar ve Travmalar (Dr. Hakan Yaman),
Turizm Sektöründe İşyeri Hekimliği Uygulamaları (Dr. Naci İşoğlu),
İlkyardım Eğitimi (Dr. Havva Özden),
Turizmde Sağlık Sigorta Sistemleri (Dr. Şerif Köksal),
Yurtdışına Çıkacaklara Sağlık Önerileri/Salgın İncelemesi ve Portör Muayenesi (Dr. Bülent Kılıç),
Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı ve Tedavi (Dr. Gülay Sain Güven),
Yetişkin Bağışıklaması (Dr. Pınar Zarakolu),
Turizm Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Yasal Sorumlulukları (Dr. Hamit Hancı),
Vektörlerle Mücadele/Su Sağlama ve Sanitasyon (Dr. Mustafa Sülkü),
Yetişkin Eğitimi (Dr. Emel İrgil),
Kamp, Çadır, Karavan, Yüzme Havuzu, Plaj Hijyeni (Dr. Selçuk Günday),
Kaplıca Sağlığı ve Hekimliği (Dr. Arif Dönmez),
Sık Görülen Cilt Hastalıklarında Tanı ve Tedavi (Dr.Mustafa Sültaş),
Sualtı Patolojileri ve Tedavisi/Dalgıç Seçimi ve Rapor Verilmesi (Dr.Şamil Aktaş),
Çağdaş Sağlık Hizmetleri (Dr. Hüseyin Demirdizen),
Sık Görülen Göz Hastalıklarında Tanı ve Tedavi (Dr. Bahriye Demirdizen),
Turizm ve Çevre Sağlığı (Dr. Galip Ekuklu)
Sık Görülen KBB Hastalıklarında Tanı ve Tedavi (Dr.Cem Uzun),
Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin, komisyonlarda çalışan hekim arkadaşlarımızın ve oda çalışanlarının gerek kurs öncesi gerek kurs sırasında gösterdikleri yoğun emeğin neticesinde oldukça başarılı bir kurs gerçekleştirildi. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz.

Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursları dünyada yeni bir kavram olan turizm sağlığının Türkiye'de de gündeme gelmesinde, hekim eğitimi ile halk sağlığı ve turizm hizmetlerinin niteliğinin gelişmesinde önemli katkılar sunmaktadır. Yasal alt yapının geliştirilmesi ile turizm sağlığına katkılar üst düzeye çıkacaktır. Bu alanda sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan olumlu örneklerin geliştirilerek yaygınlaştırılması insan sağlığına ve turizme yapacağı katkılar yanında yasal süreci zorlayıcı olacaktır. Bu bağlamda tabip odalarımıza ve turizm bölgelerinde çalışan hekim arkadaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.