Ana Sayfa | Eski Sayılar

VII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı


VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (1-2 Aralık 2001), İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda 300 katılımcı ile birlikte gerçekleştirildi.

Kurultay İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Süha Göksel'in açılış konuşması ile başladı, daha sonra söz alan TTB-UDKK Başkanı Prof.Dr. Semih Baskan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun konuşmaları ile bu Kurultaydan beklentiler ile TTB olarak yapılan 6. Kurultay'dan günümüze kadar yaşanan hekimlik alanında ki kazanımlardan söz edildi. Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sayek'in hekimlerin mevcut olumsuz koşullara rağmen özveri ile çalışmalar yaptıklarını halk sağlığı sorunlarının çözümüne yönelik-polio eredikasyonu konusunda olduğu gibi- çalışmaların her türlü övgüye değer olduğunu vurgulayıp, "bu başarı tüm hekimlere ve -hepimize- aittir" diyerek katılımcıların kendilerini kutlamak üzere alkışlamaya davet etmesi ve coşkulu alkışlarla bu duygularının paylaşılması gerçekten çok etkileyici idi.
Kurultaya davet edilen Prof.Dr. Jacque Gruvez Avrupa Uzmanlık Dernekleri Birliği'nin 1958'de ki kuruluşundan itibaren bu alana dair yürütülen çabaları özetlemiş ve yeterlilik sınavları, eğitim kurumlarının ziyareti başlıklı konferans verdi. Kendi deneyimlerinden de yola çıkarak hekimlik ortamının iyileştirilmesi ve harmonizasyon konusunda ki UEMS'nin kazanımlarının hiç de kolay olmadığını, halen ülkemizde yaşanan ulusal otorite konusunda benzer sıkıntılar yaşandığını, bakanlık vb. ulusal otorite taraflarından daha önce ileriyi görmek ve hazırlıklara birlikte öncülük etmenin derneklerin ve meslek örgütlerinin görevi olduğunu belirtmesi etkili sunumu sonundaki en önemli çıkarsamaları  arasındaydı.
İstanbul, Ankara, İzmir Tabip Odaları uzmanlık çalışma gruplarının hazırladıkları çalışmalar ve anketlerin sonuçları sunularak, uzmanlık eğitimi alt yapısı ve insan gücü verileri, günümüzdeki mevcut olanaklar bütün gerçekliği ile gözler önüme serildi.
Uzmanlık eğitimi kalitesinin nasıl yükseltilmesi gerektiğine dair kimi çıkarsamalar da dahil olmak üzere bu konudaki verilerin daha da genişletilerek yürütülmesi görüşü paylaşıldı. 1996'daki benzer verilerle karşılaştırılan sonuçlarda asistan karneleri ile uzmanlık eğitim hastanelerinde belirgin bir çalışmanın başarıyla yürütüldüğü saptanarak, eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik "çekirdek müfredat", "eğitim kurumlarının denetlenmesi", eğitici kriterleri, alt yapıya ait çalışmalarda da benzer beklentilerin olduğu anket sonuçlarından görüldü.
Öğleden sonra toplanan çalışma grupları 5 ayrı konuda;
1-Asistan karneleri
2-Yeterlilik
3-Tanı-Tedavi Kılavuzları
4-Eğitici kriterleri-ürünleri-akademik yükseltmeler
5-Tedavi kurumlarının ziyaret programları, ile ilgili çalışmalar yürütüldü.
Her grupta 40-60 kişilik katılımcılarla yürütülen çalışma grubu raporları ertesi gün büyük salonda tartışmaya açıldı. Yeni katılımcılarla bu grupların çalışmalarına devam etmelerine karar verildi.
2 Aralık 2001 günü sabah oturumunda uzmanlık eğitimi alan "asistan" (diğer ismi ile "araştırma görevlisi", benimsenmeyen diğer ismi "uzmanlık öğrencisi" olan) katılımcıların da yer aldığı; eğitilen ve eğiticilerin birlikte sorunlarını tartışabildiği bir forum yapıldı ve oldukça dinamik bir paylaşım ortamı sağlandı.
Kısaca iki gün boyunca tüm katılımcılar -ki aralarında 5 rektör, 6 tıp fakültesi dekanı, uzmanlık dernekleri yöneticileri, üniversite, devlet ve sigorta hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri, tabip odaları, Sağlık Bakanlığı temsilcilerini ve uzmanlık eğitimini alan asistanların da yer aldığı geniş bir yelpazede daha iyi bir tıp ortamı için deneyimler paylaşıldı ve yeni açılımlara hep birlikte yol alma kararı bir kez daha vurgulandı.