Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB PRATİSYEN HEKİMLER KOLU ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇALIŞMA
PROGRAMINI OLUŞTURDU

Bu dönemin konuları; Özlük Hakları, Örgütlenme,Pratisyen Hekimlere Yönelik Mesleki Engellemeler, 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri, Genel Pratisyenlik Mesleki Eğitimi, Pratisyen Hekimlere Yönelik İdari Baskılar, Pratisyen Hekimlik Kongresi, Uluslararası İlişkiler, Döner Sermaye Uygulaması olarak belirlendi.
Pratisyen Hekimler Kolu'ndan yapılan açıklamada "Yukarıda sıraladığımız başlıklarda ve diğer konularda Türkiye'nin her köşesinde çalışan pratisyen hekim arkadaşlarımızın görüşlerine ve desteklerine, paylaşmaya ihtiyacımız var. Bize iletilecek her görüş ve önerinin dikkate alınacağını, ayrıca pratisyen hekimlere yönelik her türlü baskı ve mesleki engellemelerde gerek Pratisyen Hekimler Kolu gerek tabip odaları pratisyen hekim komisyonlarının sorunlarla ilgileneceğinin ve arkadaşlarımızın yanında olacağının da bilinmesini istiyoruz.
Sağlık ocaklarında uygulamaya başlanan döner sermaye uygulaması, sağlık ocaklarında yürütülen hizmete, çalışanlar arasında yaşanan sorunlara kadar her alanda yapacağı etkileri ile önümüzdeki dönem önemli bir gündem maddesi olacak gibi gözüküyor. Bu alana ilişkin yaşananların ve düşüncelerin iletilmesi, ortak politikalar oluşturulmasında oldukça önem arz ediyor." denildi.