Ana Sayfa | Eski Sayılar

"Ölüm İncelemeleri ve Otopside Güncel
Yenilikler" Sempozyumu Yapıldı


Suçlar her geçen gün daha karmaşık bir yapıya bürünmekte, bilgi yetersizliği ve şahısların uzmanlık alanları dışındaki işlere müdahalesi delile ve olay yeri incelemesine zarar vermektedir.

Dr. Çağlar Özdemir -AÜTF Adli Tıp AD-
Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen  sempozyum 22 Kasım 2001 tarihinde Ankara Ü. Tıp Fak. İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleşti.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI' nın açılış konuşması ile başlayan sempozyum, Ankara Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, AÜTF Dekanı Prof. Dr. Tümer ÇORAPÇIOĞLU, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ümit ERKOL,  Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Doç. Dr. Ümit BİÇER ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK' ün katkıları ile devam etti.
Prof. HANCI' nın slayt gösterisi eşliğindeki "Nedir Bu Ölüm Dedikleri?: Ölüme Felsefi Bakışlar" konulu sunusu beğeni topladı.
Panel yöneticiliklerini İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel ÇETİN ve Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar BİLGE' nin yaptığı iki ayrı panelde ölüm incelemeleri ve otopside tıbbi ve hukuki yenilikler tartışıldı. İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Sermet KOÇ, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Parmak İzi Şube Müdürü Yarbay Burhanettin CİHANGİROĞLU, Atatürk Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı ve Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, İstanbul Ü. Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri AD Başkanı Prof. Dr. Fatih YAVUZ, 9 Eylül Ü. Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Serpil SALAÇİN ve İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur FİNCANCI' nın panelist olarak katıldığı bu geniş yelpaze yoğun bilgi yağmuru ile karşıladı tüm katılımcıları.
Suçlar her geçen gün daha karmaşık bir yapıya bürünmekte, bilgi yetersizliği ve şahısların uzmanlık alanları dışındaki işlere müdahalesi delile ve olay yeri incelemesine zarar vermektedir. Konusu suç teşkil eden ve kanunlarda belirtilen fiil ve eylemlerin başladığı, sürdüğü ve son bulduğu alana olay yeri, bu alan içerisinde suça ilişkin delillerin araştırılıp, toplanmasına ve ilgili birimlere sevkine olay yeri incelemesi denmektedir.
Olay yeri incelemesi, ölü muayenesi, otopsi ve feth-i kabir işlemlerinden elde edilen bulguların değerlendirilmesi, davanın açılıp açılmamasında, açılacak davanın nitelendirilmesinde, görülen davada karara varılmasında çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Bir otopsiye başlanmadan önce; adli öykü ve inceleme bilgileri, tıbbi öykü ve bulgular, olay yeri ile ilgili ayrıntılı bilgi, cesedin taşınma ve bekletilme öyküsü, bunların gerçekleştiren kişi ve kurumlar değerlendirilmelidir. Otopside, cesedin dış muayenesi, tüm sistem ve organların muayene ve değerlendirilmesi, gerekli laboratuar incelemeleri, elde edilen verilerle nedensellik ilişkisi kurularak sorunların aydınlatılmaya çalışılması gerekmektedir.
Sempozyum süresince, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait yüksek teknik donanımlı olay yeri inceleme ve bomba imha araçları katılımcıların ziyaretine açık tutuldular.
Açılış konuşmasından son panelin son dakikasına kadar süren yoğun tartışmalara Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz POYRAZ ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof Dr. Oğuz POLAT' ın da katıldığı sempozyum, çeşitli adli bilimler alanlarında görev yapan pek çok meslektaşımızı ortak bir platformda buluşturarak bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.