Ana Sayfa | Eski Sayılar

Teftiş defteri ücretleri
Bilişim Derneği'ne!


Sağlık Bakanlığı'nın, özel sağlık kuruluşlarının teftişlerinde kullanılmak üzere bakanlıkça hazırlanan defterlerin bağış karşılığında verileceğini bir yazı ile bildirmesi nedeniyle konu TTB'ne iletildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 21.06.2000  tarih ve 2398 sayılı 'Teftiş Defterleri' konulu yazısında özetle şöyle deniliyor: Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 45. maddesi gereğince, Bakanlığa bağlı ve Bakanlığın denetiminde bulunan kurum ve kuruluşlara ait özel sağlık kuruluşlarında teftiş defteri ve dosyasının bulundurulması gerektiği, bu defterin bakanlıkça hazırlanması,  sayfaların numaralı ve mühürlü, son sayfasının Bakanlık tarafından onaylı olması gerektiği, bu nedenle bu defterlerin Bakanlık tarafından hazırlanacağı ve ilgili kuruluşlara her yıl makam onayı ile belirlenecek bir bağış karşılığında verileceği belirtiliyor.
Konunun TTB'ne Kasım 2001'de iletilmesi üzerine hukuk bürosunca yapılan değerlendirmede ise kısaca şöyle denildi: "Teftiş Kurulu defterleri ile ilgili basım, düzenleme vb. kararlar mevcut mevzuat açısından kabul edilebilir olmakla birlikte bu defterlerin Bakanlık'tan ayrı bir tüzel kişiliği olan "Bilişim Derneği" hesabına gönderilecek bağışlar karşılığında satışı hukuka aykırı bulunmaktadır...Hizmetin maliyetinin o hizmeti alana yansıtılmasında(...) hiçbir şekilde belirli bir kamu hizmetinden yararlanabilmek için bir dernek, vakıf vb. yere bağış yapılması koşulu getirilemez. Son zamanlarda sıklıkla ortaya çıkan kamu hizmetinden yararlananlardan bağış altında para alınması yöntemi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkının Hastane Geliştirme Vakfı tarafından ücretli olarak işletilmesi üzerine açılan bir davada Danıştay kamu hizmetleri karşılığında zorunlu bağış alınmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar vermiştir.(...) Söz konusu işleme yönelik olarak doğrudan muhatap olan birey ve kuruluşlarca dava açılmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Teftiş Kurulu defteri karşılığı dernek adına -eğer toplandıysa- ne kadar bağış toplandığı ve derneğin ne yaptığı ise ayrı bir konu!