Ana Sayfa | Eski Sayılar

Onurlu ve huzurlu bir
gelecek için


Eylül-Aralık 2001 tarihleri arasında Emek Platformu sözcülüğü Türk Tabipleri Birliği tarafından yürütüldü. Bu süreçte 1 Aralık günü ülke çapında etkinlikler gerçekleştirildi. Çalışanlardan, emekten yana taleplerin dile getirildiği bu etkinliklerle ilgili tabip odalarından gelen haberlere yer veriyoruz.

Yağmur Durduramadı... Türkiye Çaresiz Değildir!.. Hekimler Yoksulluk Sınırının Altında... Emekçiler 2002 bütçesine itiraz ediyor... Emek Platformu Halkın Vicdanıdır... Çocuklarımızın Geleceğini Kararttırmayacağız!.. Halaylarla Birlikteyiz…

Mersin... Yağmur Durduramadı
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Emek Platformu bileşenleri Mersin'de de alanlara döküldü.
Mersin istasyon önünden başlayan miting Cumhuriyet alanına kadar yüründükten sonra burada yapılan konuşma ile son buldu. Emek Platformunun bileşenleriyle birlikte 34 sivil toplum örgütü sendika ve siyasi parti temsilcileri alanlardaydı. 1 gün sonra şehirde sele neden olacak derecede şiddetle yağan yağmur alanlara toplanan kalabalığa engel olamadı.
Dönem sözcüsü olan Oda Başkanımız Op.Dr. M. Nihat Kuruloğlu "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce insan; kadınıyla erkeğiyle işçisiyle kamu çalışanlarıyla, emeklisiyle, doktoru, mühendisi, veterineri, muhasebecisi, esnafı ve çiftçisiyle alanlardadır" dedi.
Dönem sözcüsü Kuruloğlu işsizliğe, yoksulluğa ve yolsuzluğa dur demek için, sosyal devlet anlayışı gereği eğitim, sağlık hizmetlerinin parasız olması için, adil vergilendirme için, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için, onurlu ve huzurlu bir gelecek için  Mersin Emek Platformu olarak tüm çalışanların, emekçilerin ve ezilen insanların sesi olmaya kararlı bir biçimde devam edeceklerini söyledi.

İzmir... Türkiye Çaresiz Değildir!
1 Aralık'ta "Yolsuzluğa, Yoksulluğa, İşsizliğe ve 2002 Bütçesi'ne Hayır" başlığıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan mitinge 10.000'in üzerinde kişi katıldı. Mitingde Emek Platformu İzmir Dönem Sözcülüğü adına YK Üyemiz Dr. Mustafa Vatansever ve Başkanlar Kurulunu temsilen DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi konuştular.
Mitingte "Türkiye çaresiz değildir! Yetişkin insan gücüyle ve varlıklarıyla onurlu bir kalkınmayı, bağımsızlık ve demokrasi içinde gerçekleştirecek güce sahiptir. Çözüm emperyalistlerin dayattığı politikaların terk edilmesi, halkımıza güven verilmesi ve demokratikleşme aracılığıyla sağlanacaktır" denildi.

Eskişehir... Hekimler Yoksulluk Sınırının Altında!
1 Aralık 2001 Cumartesi günü Eskişehir'deki etkinlik 2500 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Mitingin açılış konuşması Emek Platformu dönem sözcülüğünün Türk Tabipleri Birliği'nde olması nedeniyle Eskişehir-Bilecek Tabip Odası adına yönetim kurulu üyesi Dr.Oğuz Konuralp Akın tarafından yapıldı. Konuşmada hükümetin uygulamakta olduğu programın tümüyle borç ve faiz ödemeye yönelik olduğu, buna karşılık çalışanların ücretlerinin giderek yoksulluk sınırının altına çekildiği, bundan sağlık çalışanlarının da payını aldığı vurgulandı. 1996'da aylık 700 dolar ücret alan bir hekimin bugün 325 dolarla yaşamak durumunda olduğu ve hekimlerin yoksulluk sınırının yarısı kadar bir parayla geçinmek zorunda bırakıldığı belirtildi. Yıllardır alanın borçların bankaların boşaltanlara, yüksek faizle paradan para kazananlara, silaha yatırıldığı vurgulanarak bu borçları ödemesinde onların görevi olması gerektiği belirtildi.

Samsun... Coşkulu Katılım!
1.12.2001 tarihinde Samsun Emek Platformu Dönem Sözcüsü olarak, Samsun-Sinop Tabip Odası Başkanlığı'nda Türk-İş, DİSK, KESK, Türk Kamu Sen, TMMOB, Diş Hekimleri Odası ve Veteriner Hekimleri Odası birlikteliğiyle 5000 kişilik bir yürüyüş yapılarak Cumhuriyet Meydanında coşkulu bir miting gerçekleştirildi.

Bursa... Emekçiler 2002 bütçesine itiraz ediyor!
Emek Platformu bileşenlerince, 1 Aralık Cumartesi günü Gökdere Bulvarında düzenlenen "İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa Hayır" Mitingi 3.000 katılımcıyla gerçekleştirildi.
Emek Platformu bileşeni olup, Türk-İş, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Memur Sen, Türkiye İşçi Emekçileri Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, TMMOB, Diş Hekimleri Odası, Tabip Odası, Halkevleri yanı sıra dernekler ve siyasi partiler mitinge katıldı.
Eylem, katılımcıların Zafer-Atıcılar Parkı'nda toplanmasıyla başladı, daha sonra mitingin gerçekleştirileceği Gökdere Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçildi. Dönem sözcüsü Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bülent ASLANHAN yaptığı konuşmada 2002 bütçesine dair emekçilerin itirazlarını dillendirdi, ülkemizde yoksulluğun, beslenme bozukluğuna bağlı çocuk ölümlerine neden olacak düzeye ulaştığını belirterek, çözüm erken seçimdir, dedi.

Aydın... Emek Platformu Halkın Vicdanıdır!
Emek Platformu Aydın birimleri 1 Aralık 2001 Cumartesi günü saat 13.00'de Sevgi Yolunda toplanarak basın açıklaması yaptılar. Şenlik havasında geçen eyleme yaklaşık 1000 kişi katıldı.
Aydın'da yapılan konuşmada "ülkemizin çaresiz olduğunu düşünenler, bu ülke insanına güvenmeyen, onurlu bağımsız, eşitlikçi demokrasi içinde kalkınmaya inanmayan uluslararası güçler tarafından dayatılan politikaları uygulayanlardır. Emek Platformu bu ülkenin gerçek sahiplerinin vicdanıdır. Taleplerimizin yerine getirilmemesini genel greve davet olarak kabul ediyoruz. Emek Platformu olarak ülkesini seven, bağımsızlığına, ulusal egemenliğine ve demokrasiye sahip çıkan herkesin bu çağrıya bizimle birlikte katılmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatay... Çocuklarımızın Geleceğini Kararttırmayacağız!
Yağmur altında gerçekleşen Antakya Müze önündeki eylemde Emek Platformu adına Hatay Tabipler Odası Başkanı Dr. İbrahim Yaman basın açıklaması yaptı. Hükümetlerin uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla geleceğimizi, çocukların geleceğinin karattığını belirten Yaman "Kamu açıkları giderek büyümekte, IMF'nin talimatlarının uygulanmasıyla ülkemiz iflasa sürüklenmekte, küreselleşme kavramı ile kendini hoş göstermeye çalışan emperyalizm, ülkemizi iyiden iyiye teslim almaya çalışmaktadır. Sorunlarımızı çözmesi gereken siyasi partiler ve TBMM, tam tersine, sorunlarımızın katmerleşerek artmasına yol açan bir vurdumduymazlık içerisinde... Geleceğimizi karartan, çocuklarımızın geleceğinden kaygı duymamıza yol açan bu ekonomik politikalara karşıyız" dedi.

Amasya... Halaylarla Birlikteyiz!
15 Kasım 2001 günü tüm illerde de planlandığı gibi odamız bünyesinde dönüm sözcüsü olmamız sıfatıyla da Emek Platformundan Türk-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TMMOB, Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası'nın katılımlarıyla basın açıklaması yapıldı. Bunu izleyen günlerde Türk Tabipler Birliği'nin Emek Platformunun dönem sözcüsü olmasının da getirdiği sorumluluklar doğrultusunda farklı tarihlerde üç kez odamızda, bir kez de DİSK'te olmak üzere yukarıdaki isimleri geçen Emek Platformu üyelerinin birçoğunun katılımı ile toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonrasında 1 Aralık 2001 günü tüm Türkiye'de yapılması planlanan eylemin şekli belirlendi. 1 Aralık 2001 günü Türk-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TMMOB, Diş Hekimleri Odası'nın katılımlarıyla saat 11.00'de eylem yürüyüş şeklinde başladı, sloganlarla Amasya Yavuz Selim Meydanı'na varıldı. Basın bildirisi tabip odası başkanı tarafından okundu. Saat 13.00'te eylem sona erdi, davullarla şenlenen halaylar devam etti.