Ana Sayfa | Eski Sayılar

MÜDÜRE İŞKENCE CEZASI


Devlet Hastanesi acil servis doktorlarını işkence raporu vermemesi yönünde tehdit ettiği iddiasıyla Ağır Ceza'da yargılanan İl Sağlık Müdürü Emirhan Yardan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır-Bir yıl önce Jandarma Merkez Karakolu tarafından gözaltına alınan Mehmet Ali Kaplan ile Sait Dönmüş'e darp edildiğine dair rapor veren Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Zahit Porsuk'a baskı yaparak, şahısların darp edilmediğine rapor verdirmesini sağladığı iddia edilen Sağlık İl Müdürü Emirhan Yardan'ın yargılanması sona erdi.
Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dünkü karar duruşmasında Sağlık İl Müdürü Emirhan Yardan'ın, görevi kötüye kullandığı ve tehdit ettiği kesinleşti. Mahkeme heyeti, Yardan'ın cezasını sabit görerek, önce bir yıl hapis ve para cezası verdi. Ancak, Yardan'ın iyi hali ve sabıkasız olmasından dolayı cezada indirim yapan heyet, ardından cezayı erteledi.
Sağlık İl Müdürü Yardan'ın katılmadığı duruşmada hazır bulunan sanık avukatı Mustafa Sancak yaptığı savunmada, Müvekkili Yardan, hakkında 647 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederek, beraatini istedi.
Bu arada söz alan Diyarbakır Tabip Odası avukatı Sezgin Tanrıkulu ise, Emirhan Yardan'ın bu dava dosyasında sanık olarak dinlenen doktorların işkence raporu verilmemesi için azmettirdiği kanaatinde olduklarını ifade ederek, "bu nedenle sanığın eylemi özellikle görevi kötüye kullanma halidir. Bu hususun da nazara alınmasını talep ederiz. Sanığa ceza verilmesi gerekir" diye konuştu.
KARAR
Sanık ve müdahil avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda şu görüşlere yer verildi: "Emirhan Yardan'ın atılan suçtan sabit görülen eylemine uyarı TCK'nın 240. maddesi uyarınca ve 3679 sayılı yasanın 2. maddesi dikkate alınarak ve suç konusunun önem ve değeri ışığında ve suç tarihi itibariyle TCK'nın 2/2 madde ve fıkrası dikkate alınmak suretiyle 1 yıl hapis ve 91 milyon ağır para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca sanığın TCK'nın 20. maddesi delaletiyle TCK'nın 240. maddesinin son fıkrası uyarınca 3 ay süreyle memuriyetten yoksun kılınma cezası ile cezalandırılmasına, hüküm olunan cezasından TCK'nın 59. maddesi uyarınca taktiden 1/6 nispetinde indirim yapılarak sanığın 10 ay hapis ve 76 milyon lira ağır para cezasına ve 15 gün süreyle memuriyetten yoksun kılınma cezası ile cezalandırılmasına.
Ancak, sanığın hükmolunan 10 ay hapis cezasının kişiliği sair halleri ve suçun işleniş şekli göz önüne alınarak, cezanın 912 milyon lira ağır para cezasına, sanığın aynı neviden ağır para cezalarının toplanmak sureti ile sonuç olarak sanığın 988 milyon 650 bin lira ağır para cezası ile 2 ay 15 gün memuriyetten yoksun kılınma cezası ile cezalandırılmasına, bu cezaların ise ertelenmesine karar verildi.
İDDİANAME
Cumhuriyet Savcısı Muammer Özcan tarafından hazırlanan iddianamede, Diyarbakır İl Sağlık Müdür Vekili olarak görev yapan Emirhan Yardan'ın suç tarihinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi doktor olarak görev yapan Zahit Porsuk'un jandarma tarafından darp ve cebir raporu alınmak üzere getirilen Mehmet Ali Kaplan ve Sait Dönmüş'ü muayene ettiği ve bu şahısların vücutlarında tespit ettiği lezyonları adli rapora yazdığı ifade edilerek, "ancak jandarma görevlisi bu şekilde raporu almayacağını söyleyerek ayrıldı. Diyarbakır Merkez Jandarma karakolundan telefon ile aranılan Yardan, İl sağlık Müdür Yardımcısı Serdar İnalöz'ü Devlet Hastanesi'ne göndererek, sorunu çözmesini istedi. Dr. İnalöz'ün Porsuk ile yaptığı görüşmeden sonra, Yardan'ın Porsuk'a Valilikçe arandığını bu konuda zorluk çıkarmaması gerektiğini söyledi. Zorluk çıkarılması halinde geriye dönük tahkikatlar ve istenmeyen üzüntü verici tayinlar olabileceğini belirterek, raporlar için baskı yaptığı, ancak Dr. Zahit Porsuk'un adli raporları değiştirmediği belirtildi. Sanığın kaçamaklı savunması, nöbet listesi, poliklinik defteri ve tüm hazırlık evrakı kapsamından anlaşıldığından, sanığın yargılanmasının yapılarak eylemlerine uyar TCK'nın 240. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur." denildi.