Ana Sayfa | Eski Sayılar

Zorla Besleme, Zorla Tedavi!
Yeni bir hekimlik uygulaması

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan "Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" komisyonda görüşülerek hızla geçirildi. Tasarının genel gerekçe bölümünde doktor kararıyla tıbbi müdahale yapılarak zorla beslenme ve tedavi yöntemi uygulanmasının makuliyeti (diğer ülke örnekleri ile birlikte) aktarılıyor: Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun kararlarında "Zaruret halinde hayat kurtarmak anmacıyla yetkililerin zor kullanabileceklerini kabul ettiğini" belirterek komisyonun zorla tedavi ve beslenme konusunda "mahkumun buna izninin olmaması gerekçe gösterilerek yapılan işlemin insanlık dışı ve küçültücü muamele olduğu düşünülemez" dediği aktarılıyor. Kısacası hekimler yeni bir uygulama yapmayı yasal olarak öğrenecekler: Zorla Besleme, Zorla Tedavi!