Ana Sayfa | Eski Sayılar

TOPLUM VE HEKİM'İN YENİ  SAYISI ÇIKTI

TTB'nin iki ayda bir yayınladığı derginin Eylül-Ekim 2001 sayısında yer alan başlıklar şöyle:
"KAMUCULUK" Yuvarlak Masa Toplantısı: Kamuculuk mu, Devletçilik miTanıl BORA, Metin ÇULHAOĞLU, Cüneyt OZANSOY, Mithat SANCAR, İşaya ÜŞÜR, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu "OLAĞAN DIŞI DURUMLAR" Kadın-Çocuk Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenler Özlem SARIKAYA , Afetlerde 112 Acil Ambulans Organizasyonu M. Turhan SOFUOĞLU, Sülayman GÖKÇEN, Türkiye'de Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleriyle İlgili Mevzuat Kevser VATANSEVER, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Uluslararası Federasyonu Neena SACHDEVA, MSF-Medecins Sans Frontieres Doctors Without Borders (Sınır Tanımayan Doktorlar) Martin DE SMET, "SAĞLIK POLİTİKALARI" Türkiye İşçi Partisi'nin Demokratikleşme İçin Planı'nda "Sağlık" Ata SOYER, "TTB ÖNCELİKLERİNİ TARTIŞIYOR" Türkiye Sağlık Ortamı ve Türk Tabipleri Birliği Candan COŞKUN, Kayıhan PALA, TTB İdeolojisi İlker BELEK, "ÇEVRE SAĞLIĞI" Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Çevre Sağlığı Programı'na Bir Eleştiri Umur GÜRSOY, MEKTUP Tıp Eğitimi Hakkında Hamdi AYTEKİN, SAYILARIN DİLİ,DERGİLERDEN