Ana Sayfa | Eski Sayılar

Mevzuat kitabı çıktı

Sağlık alanında yaşanılan sorunlar nedeniyle her geçen gün artan sayıda hukuksal sorunla karşılaşılmaktadır.
Tıp eğitimi aşamasında, sağlık hukuku hakkında çok yetersiz eğitim verilen hekimler için, "Mevzuat" oldukça yabancı bir alandır. Ancak hekimlik yapmaya başladıktan sonra ve özellikle de değişik yerlerde yönetici sorumluluğuyla karşılaşıldığında mevzuat bilgisinin gerekliliği yaşanılarak öğrenilmektedir. Gerekli olan bu mevzuatı bir bütünlük içinde bulmanın zorluğu da bir gerçektir.
Bu gerekçeler nedeniyle 1994 yılında öncelikle "Tabip Odası Yöneticileri İçin Gerekli Mevzuat" başlığı ile bir kitapçık hazırlayarak kullanıma sunmuştur. Artan gereksinim nedeniyle, 1998 yılında bu kez tüm hekimlerin ilk başvuru kaynağı haline getirmeyi amaçlayarak "Mevzuat"  kitabı çıkarıldı.
Hekimler dışında da oldukça yoğun talep gören bu kitabın da tüm baskıları hızla tükendi. 2001 yılı sonunda, mevzuat değişiklikleri ile birlikte, daha kapsamlı bir derleme yapılarak yeni Mevzuat kitabımız yayına hazırlanmıştır.