Ana Sayfa | Eski Sayılar

DSÖ 2001 SAĞLIK RAPORUNU AÇIKLADI…
''DÜNYA NÜFUSUNUN DÖRTE BİRİ RUHSAL
RAHATSIZ''

6. Pratisyen Hekimlik Kongresi yapıldı
''Yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmak istemiyoruz''


''6. Pratisyen Hekimlik Kongre katılımcıları olarak yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmak istemiyoruz. Geleceğimizden güven duymak, geçinmek için ikinci işlerde çalışmak zorunda bırakılmak istemiyoruz.''
Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17-21 Ekim 2001 tarihleri arasında hemen hemen tüm illerden 1500'ün üzerinde hekimin katılımıyla gerçekleştirilerek, ülkemiz sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.
Beş gün boyunca kongrede yer alan 5 kurs, 8 panel, 24 oturum ve bildirilerle mesleki ve bilimsel çok çeşitli konular yer aldı.
Dünyayı etkisine alan neo-liberal dalganın ülkemizde sağlık alanına yansıması kamu sağlık hizmetlerinin çökertilmesi ve sağlık alanındaki özelleştirme uygulamalarının yaygınlaşmasına yol açtığı ve bunun sonucu sağlık çalışanlarının ve toplumun sağlık sorunlarının giderek arttığının altı çizildi.
Bu uygulamaların son örneği olarak gündeme getirilen "1.Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Döner Sermaye" uygulaması ile bu alanda daha önce ücretsiz olan hizmetlerin de ücretli hale getirildiği, sağlık ocakları eli ile yürütülen hizmetlere vatandaşların ulaşmasının güçleştirilip, pratisyen hekimliğin önemli ilkelerinden olan koruyucu ve geliştirici hizmetlerden pratikte vazgeçilerek tedavi edici hizmetlere öncelik verileceği hatırlatılarak, hekimlerin önüne döner sermayenin tek kurtuluş yolu olarak konulmasına karşı çıkılmasının gerekliliği vurgulandı.
Kongrede tartışılan konulardan:
''Toplumun en yoksul kesimini tehdit etmeye  devam eden verem hastalığı,
Giderek artan sağlıksız kentleşmenin, kırdan kente göçlerin, işsizliğin sosyal sonuçlarından olan sokak çocuklarının sağlık sorunları,
Giderek artan toplum sağlığı sorunlarından olan madde bağımlılığı,
21. Yüzyılda halen yok etmeye çalıştığımız çocuk felci hastalığı ve bu konuda yapılan çalışmaların sonuçları,
Yakın geçmişte yaşadığımız açlık grevlerinde hekim tutumu ve olağanüstü durumlarda hekimlik tutumu ve uygulamaları gibi konularda bilimsel yaklaşımlar katılımcılarla  paylaşılmıştır. 
Bu konular yanı sıra kongre kapsamında toplumda sık görülen birinci basamak sağlık sorunlarından olan; Solunum yolu enfeksiyonları, astım, KOAH, dermatolojik lezyonlar, idrar yolu hastalıkları, sarılıklar, göz sağlığı sorunları, baş ağrıları gibi konuların yer aldığı oturumlara katılımcıların ilgisi yoğun olmuştur. Bu konulardaki yaklaşımlar ve yenilikler konusunda gelişmeler tartışılmıştır.
6. Pratisyen Hekimlik Kongresi katılımcıları olarak ülkemizdeki 40 bin pratisyen hekimin mesleki gelişimlerine önemli katkısı olan kongremiz Genel Pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olarak gelişim sürecine önemli katkılarda bulunmuştur.
Genel Pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olması pratisyen hekimlerin sorunlarının çözümü yanında ülke sağlık sorunlarının çözümü ve sağlık politikaların müdahale anlamında önemli bir işlev görecektir.
6. Pratisyen Hekimlik Kongre katılımcıları olarak yoksulluk sınırı altında ücretlerle çalışmak istemiyoruz. Geleceğimizden güven duymak, geçinmek için ikinci işlerde çalışmak zorunda bırakılmak istemiyoruz.
Yıllardan beri dile getirdiğimiz taleplerimizi ülke yöneticilerinin dikkate almasını umuyoruz.

ÇİÇEK HASTALIĞI, ÇOCUK FELCİ HASTALIĞI ERADİKE EDİLDİ.
SIRA KÖTÜ YÖNETİMLERDE...''