Ana Sayfa | Eski Sayılar

Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri sahiplerini buldu


Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 3 Kasım 2001 tarihinde Ankara'da yapıldı. Saat 09:30'da Mezarı Başında Anma törenine sevgili hocamızın ailesi yanı sıra çalışma arkadaşları, dostları katıldı. Mezarı başında bir konuşma yapan ........... Nusret Hocanın halk sağlığı eğitimine yaptığı katkılardan söz edip, çağdaş sağlık anlayışın gelişmesinde bir enstitü kurulmasının bir vasiyeti olduğunu dile getirdi.
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi "R" Salonunda 10:30'da başlayan Anma Konuşmaları'nda Hacettepe Halk Sağlığı Kürsü Başkanı Prof: Dr. Nazmi Bilir, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof: Dr. Ahmet  ..... ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek'in konuşmaları ardından konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ..... dile getirdi.
Konuşmalar ardından "Bireysel ve Toplumsal Ruh Sağlığı" konulu konferansta Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Nusret Hoca ile ilgili anılarına da yer verdiği konuşmasını yaptı.
Konferans ardından Ödül Töreni'ne geçildi.
Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü:
Türkiye'de halk sağlığı alanına son yıllar içinde önemli katkıları olan ya da bir dalda bir gelişmeyi sağlayan gerçek ya da tüzel bir kişiyi veya bir grubu ödüllendirerek, halk sağlığı alanındaki çalışmaları güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1994 yılından beri verilmekte olan ödül 2001 yılında Prof.Dr. Necati Dedeoğlu'na verildi.
Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü:
Türkiye'de halk sağlığı alanına önemli katkıları olmuş, halk sağlığı konusunda iz bırakır çalışmalar yapmış, gerçek ya da tüzel bir kişiyi veya bir grubu ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1991 yılından itibaren verilmekte olan bu ödüle 2001 yılında kimse ödüle değer bulunmamıştır.
Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü:
"Sosyalleştirme Yasası"nın ruhuna uygun bir şekilde ve olanakları ölçüsünde; başarılı bir ekip hizmeti veren, entegre sağlık hizmeti sunan, bölgesindeki toplumla kaynamış sağlık ocaklarını kamuoyuna duyurarak bütün sağlık ocaklarını daha iyi hizmet vermek yönünde özendirmek amacıyla 1991 yılından beri verilmekte olan bu ödüle 2001 yılında Mihalgazi Sağlık Ocağı ve Kaynaşlı Merkez Sağlık Ocağı ödüle değer bulunmuşlardır.
Ödül töreninde Kaynaşlı Sağlık Ocağı hekimi Dr. Hakan E. Pehlivan yaptığı konuşmada "Bu yıl TTB Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülünü Kaynaşlı Sağlık Ocağına vererek bize çok büyük bir onur ve sorumluluk yüklediğiniz için TTB Merkez Konseyi'ne ve Seçici Kurula teşekkür ederiz.
Sevgili Hocamız Prof. Dr. Nusret Fişek'in inşa ettiği sosyalleştirme parkurunda Kaynaşlı Sağlık Ocağı isminin de belirginleşmesi bize büyük mutluluk vermiştir. Bundan sonra bu ödüle layık olmaya ve birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da geliştirerek vermeye büyük bir çaba göstereceğiz.
12 Kasım 1999 depreminin 2. yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde ödülün Kaynaşlı Sağlık Ocağı'na verilmesinin anlam ve önemi daha da büyümektedir. Kaynaşlı'da umudun bitmemesi gerektiği ve çalışılırsa bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermiştir.
Son olarak şunu belirtmek isterim. Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlık Ocağı yarışmasına katılarak birinci basamak sağlık hizmetlerine sahip çıkıldığını göstermek en az ödülü kazanmak kadar büyük bir onurdur." dedi.
Kaynaşlı Sağlık Ocağı Çalışanları: Dr. Hakan E. Pehlivan, Dr. Doğan Akbıyık, Dr. Özden Özkurt, Sağ. Mem. Rahmi Özçelik, Sağ. Mem. M. Hüsnü Emre, Sağ. Mem. Mehmet Türk, Hemşire Bahriye Çapar, Hemşire Jale Karagüzel, Hemşire Mehtap Türk, Hemşire Yeter Dinçtürk, Ebe Nuran Ada, Ebe Nurhayat Demir, Ebe Dilek Özkul Sargın, Ebe Kadriye İleri, Sekreter(Gönüllü) Vildan Alkın
Şoför (Dernek) Sadettin Aydın, Hizmetli Nazım Kulaç, Hizmetli Menşure Aydın.
Mihalgazi Sağlık Ocağı Çalışanları: Dr. Birtürk Özkavak, Sağ. Mem. Adem Ülke, Hem. Burcu Ortakçı, Hem. Zahide Gürses, Hem. Yasemin Gümüş, Ebe Aysel Demirsöz, Ebe Dilek Duyar, Ebe Melahat Ünal, Ebe Sefate Güven, Çev. Sağ. Tek. Osman Poyraz, Lab. Tek. Hasan Atıcı.
Öğleden sonra saat 14'de Sağlıkta Yaşadığımız Olumluluklar "1923-1940 Döneminde Dünya, Türkiye, Sağlık" başlıklı oturumda Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu başkanlığında, Tevfik Çavdar ve Prof. Dr. Hamdi Aytekin konuşmacı olarak katıldı.