Ana Sayfa | Eski Sayılar

Kongre Ardından Hekimlerin Değerlendirmeleri

Diğer uzmanlık derneklerinin kongresine oranla 1700 kişilik büyük katılımla yapılan Pratisyen Hekim Kongresi'ne ilginin çok olması gurur vericiydi. Türkiye genelinde bazı hastalıklar konusunda yapılan panel ve kursların diğer bölgelerde de küçük kurslar halinde iyi bir organizasyonla diğer hekimlerin de bilgilendirilmesi için adımlar atıldı.
Bu kongrenin uluslararası nitelik kazanmasını, diğer ülkelerdeki Genel Pratisyenlerle bilgi alışverişinde bulunmayı ümit ediyoruz.
Dr. Zeynep GÜRIŞIK Adana DDY kurum hekimi

Ülkemiz insanı zor günler yaşamakta ve hekimlerde bu süreçte nasibini almaktadır. Savaş, ekonomik zorluklar, hekim özlük haklarının her geçen gün gerilemesi, mesleki tatminde azalma vb. hekimlerin içinde bulunduğu birçok sorunun sadece birkaçıdır. Bu olumsuzluklara rağmen 6. Pratisyen Hekimlik Kongresi katılım sayısı ve katılımcı ilgisi göz önüne alındığında oldukça yüz güldürücü idi. Kongre hem bilimsel açıdan hem de sosyal etkinlikler açısından oldukça güzel geçti.  Sadece üzüntüm poster ve serbest bildiri sayısının azlığı oldu. Bu da bir açıdan Genel Pratisyenlik Uzmanlık eğitiminin ve sürekli eğitimler bağlamında "Epidemiyoloji ve Araştırma Planlama" eğitimlerinin ne denli anlamlı olduğunun göstergesi. Bu konuda 1. Basamak hekiminin eğitim ve motivasyonunun sağlanması gereklidir. Katılım sayısının çokluğuna rağmen organizasyonda ciddi sorunlar yaşanmadı. Kongrede emeği geçen herkese teşekkürler.
Dr. Adile TINÇ ÖNİZ İzmir Karşıyaka 14. Nolu AÇS ve AP. Eğt. Mrk

Biz pratisyen hekimler büyük bir eksikliğimizi gidermede önemli adımlar attık. Bu kongrenin katılımı coşkusu ve organizasyonu artık pratisyen hekimlerin kendi sürekli tıp eğitimlerini planlayıp yürütebileceklerini gösteriyor. Kurslar oldukça iyi iken serbest bildirilerin az olması bir eksiklik olarak görülebilir. Kongrenin Bilimsel yanının ötesinde herkesin kendini özgürce ifade ettiği hekim forumu oldukça önemliydi ama daha uzun süre ayrılmalıydı. Daha nice kongrelerde buluşmak dileğiyle.
Dr. Hakan Şen Adana 70. Yıl Cumhuriyet PTT Evleri Sağlık Ocağı

Sanki bir ilaç fuarı görünümü vardı. Sonraki kongrelerde bundan kurtarmak gerekli. Oturumları sabah 9:00 da başlaması katılımı azaltıyor, daha geç saatlerde başlamalı. Eğitim programı gayet iyiydi. TTB nin orada kendi varlığını hissettirmesi çok olumluydu. Bu tip organizasyonların içerisinde mutlaka yer almalı.
Dr. Hülya Biriken Ankara Mamak Belediyesi Hekimi

Kongre ardından ciddi bir eleştiri sunmak istiyorum. Heba olan sözel sunum ve posterler. Kongrede kaç poster vardı. Ya da kaç bilimsel sözel sunu. Bilim dışı sözel sunu olur mu demeyim. Bizim kongremizin bilimsel kurulu böyle bir sözel sunuyu kabul etti ve kongrenin bilimsel ayağı bana göre felç oldu. Çünkü gerçekten bilimsel değeri olan ve başka kongrelerde beğeniyle kabul edilebilecek olan çalışmalar bilim dışı çalışmalarında sunulduğu bu kongrede gölgede kaldı ve yazık oldu.
Pratisyen Hekimlik Kongresini öyle bir noktaya getirmeliyiz ki, sağlık ölçütlerinde Türkiye'nin veri bankası olsun. Bunun için bölgelerimizde süratle, epidemiyoloji, istatistik ve bilimsel çalışma hazırlama kursları açmalıyız ve 7. Kongremizi Türkiye'deki tüm diğer kongrelerin bu anlamda izlemesini ve verilerini Genel Pratisyenlerden alarak sunmalarını sağlayacak noktaya getirmeliyiz.
Başarılı bir Tüberküloz oturumu (kendim de panelist olduğum için söylüyorum) gala gecesi sonrasında istenilen başarıya katılım azlığından dolayı ulaşmadı. Tüberküloz tüm birinci basamak hekimlerinin en önemli sorunlarından biridir ve ancak Pratisyen Hekim uyarlılığı ile çözülebilir.
Dr. Remzi Karşı Samsun

6. Pratisyen Hekimlik Kongresi beklediğimin çok üstünde katılımla güzel geçti. Kursların konusu iyiydi ancak katılımcı sayısı düşük tutuldu. ilaç firmalarının pastadan pay kapma rekabetinden daha büyük bizim kalem kapma yarışımız vardı. Nice kongrelere...
Dr. Alfert Sağdıç Giresun

Kongrede gündeme alınan konular, bir pratisyen hekimin gündemine alması gereken konular olması açısından güzeldi. Özellikle pratisyenlikle ilgili bazı vurguların yapılması böyle bir süreç için olumluydu. Kendi adıma kongrenin de mütevazı bir mekanda yapılmasını "ait hissedebilmek" adına yeğlerdim.
Özetle benim ilk kongre deneyimimdi ve olumlu izlenimlerle ayrıldım. Teşekkür ederim.
Dr. Özge Özalp Adana SHÇEK Çocuk ve Gençlik Merkezi

Kongremizin gerek bilimsel içeriği açısından gerek sosyal programlarıyla dolu dolu geçtiğine inanıyorum.1500'e yakın hekimin katılımı ise ayrı bir heyecan ve coşku verdiği düşüncesini taşıyorum.
Genel pratisyenliğin ayrı bir tıp disiplini olduğu savunumuzu bu kongrede bir kez daha güzel bir dayanışma ile sergilediğimizi düşünüyorum.
Dr. Ercan Tanrıkulu Diyarbakır

6. Pratisyen Hekimlik kongresini geçmiş kongremizle birlikte değerlendirdiğimde katılımın daima artan bir trendde olduğunu ve en son yapılan 6. Pratisyen Hekim kongresini de bu ivmenin devamı ile şu ana kadar olan en yüksek sayıda 1600'lere ulaştığını çok net görüyorum.
Evet katılımcı sayımız 1600'leri aştı. Bu bence Tür6. Genel Pratisyenlik Kongresini bitirdik. İstanbul hariç tüm kongrelere katılan bir hekim olarak en fazla dışarıdan seyredilen kongre bu oldu. Biz sanki kongrenin misafirleri, ilaç firmaları ise gerçek sahipleriydiler. Aklıma 1990 yılında düzenlediğimiz 1. Kongre geldi. O kongreye katılan kişi sayısı azınlıktaydı, fakat toplantılar esnasında dışarıda gezinen kişi hemen hemen yoktu. Bu kongrede katılım 1600 dolayındaydı. Katılanların çoğunluğu sosyal faaliyetler peşinde didinip durdular. Birçok tanıdığım kişiyi kongre kaydı sırasında gördüm. Sonra da bir daha rastlamadım. Herhalde toplantılara katılmadığımdan(!). Şüphesiz olumlu yanlar da vardı. Örneğin kurslar, çoğu panel ve oturumlar. Burada içerikten ziyade sahiplenmeyi tartışmamız gerekiyor, daha sonraki kongreleri misafir olarak mı izleyeceğiz, yoksa kongremizi yeniden sahiplenecek miyiz? Kongre içeriği hakkında Tıp Dünyası'nın son sayısında yayınlanan UDKK kriterlerinin okunmasını öneriyorum. Dostlukla.
    Dr. Ekrem Kutbay/ Ankara

Genel Pratisyenlik Kongresinin ardından...
İçerik ve genel görüntü olarak iki yönden  tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
İçerik; gerek seçilen konular gerekse konuların işlenme biçimleri iyi, ancak daha sonraki kongrelerde dileğim, içerik yönünden daha sosyal ve daha pratiğe dayalı bir hazırlık olması. Pratisyenliğin adı konduğu bir kongrede teorik aktarımlardan çok epidemiyolojik araştırmalara ve sosyal gözlemlere dayalı pratik sunumların yer alması daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
Genel görüntü iyi değildi..
Belki de katılım sayısının beklenenin üzerinde olmasından kaynaklanan problemler doğdu. Organizasyonu yürüten firma gerçekten de iyi idi elemanlarına da teşekkür etmek gerek. Bunca kişiye rağmen en ufak bir bezginlik görüntüsü bile göstermediler. Çok yorucu bir kongre idi çok dağınık bir alanda yerleşmemiz hem zaman kaybına neden olan hem de fikir alış verişini, kaynaşmayı ve tanışmayı engelleyen bir etkendi benim için. Kokteyllerde ve yemeklerde gördüğüm kalabalıkları salonlarda da görmek isterdim. Bu kongrelerin kışın yapılması en azından tatil amaçlı gidişleri engelleyebileceğini zannediyorum. Bu fikre katılacak kişi sayısının az olduğunu biliyorum ama yine de keşke bu kongreler daha mütevazi daha az masraflı yapılabilse diyorum. Tüm arkadaşlara selam.
Dr. Mehmet Derviş

Kongreye katılan hekimlere, kongrede sunum yapan, oturumlarda konuşmacı olan, oturumları yöneten, poster ve bildiri sunanlara, düzenleme kurulunda, sekreteryada görev alanlara, TTB Merkez Konseyi üyelerine, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu'na, Pratisyen Hekimlik Derneği Yönetim Kurulu'na, hepimizden çok emeği geçen TTB Pratisyen Hekimler Kol Başkanı Dr. Muharrem Baytemur ve PHD Başkanı Dr. Erdoğan
Mazmanoğlu'na, kongre konaklama yerlerinde bizlere yardımcı olan çalışanlara, Seranas çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.
6. Kongre Pratisyen hekimlerin birlikteliklerinin gelişip, güçlendiğinin, pratisyen hekimliğin giderek daha fazlaca mesleki bir disiplin olarak benimsenmeye başladığının, bu nedenle diğer disiplinlerden meslektaşlarımızın ve sağlık alanının ilgi odağı haline geldiğinin anlamlı bir işaretiydi.
6. Kongre gerçekleştirildiği andan itibaren her türlü eleştiri ve katkıya açık bir kongre olmaya adaydı. Sonrasında da daha iyiye ulaşma yönünde eleştiriler alması doğal olacak, bundan sonra düzenleme kurulunda yer alanlara yol gösterecektir.
1989'larda TTB içinde örgütlü bir biçimde
başlayan pratisyen hekimlik faaliyeti ilk kez
birbirinden farklı özelliklerden ve çalışma
alanlarından hekimlerle bir araya gelerek temas
yüzeyini geliştirmiş oldu. Bundan sonra başta tabip odası komisyonları olmak üzere hepimize çok daha fazla iş düşmekte. Hep birlikte odalarımız alanından kongreye katılan meslektaşlarımızla kongrede başlayan birlikteliğimizi odalarımızda sürdürmek için çaba
göstermeliyiz. Meslektaşlarımızın ilgi ve yeteneklerini değerlendirebilecekleri kollar/komisyonlar- Genel Pratisyenlik Enstitüsü çalışmaları, Pratisyen Hekimlik Derneği çalışmaları gibi çok geniş alanlara sahibiz.
Bu olanakları birlikte değerlendirmek ve 7. Kongreye kendimize ait daha çok şey katmak dileğiyle dostça kalın.
Dr. Mustafa Sülkü/ İstanbul