Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Toplantılarına Katılıyor.


İnternet Kurulu ana işlevi Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık olmak üzere; Türkiye'de İnternet'in altyapıdan başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu hedeflere erişmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve uygulanması sürecinde danışmanlık görevini yürütmek, uygulamada gözlenen aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi için öneriler oluşturmak, konu ile ilgili birimler arasında eşgüdüm sağlamak, gelişme, yaygınlaştırma, hizmet üretimi konularında düzenleyici öneriler oluşturmak ve uluslararası gelişmeleri yakından izleyerek ülke çıkarlarını korumak amaçları ile, Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur.
Türk Tabipleri Birliği olarak kurul toplantılarına  katılmaktayız. Sağlığın teknoloji ile birlikteliği özellikle son yıllarda artmıştır. Sağlık hizmetinin her basamağında teknoloji bir biçimde sürece katılmakta ve etkin bir rol oynamaktadır.
Türk Tabipleri Birliği olarak İnternet Kurulunda yer almamızın nedeni ise bir Demokratik Kitle Örgütü olarak internetin sağlık alanına olası etkilerini belirlemek, internetin sağlık alanına getirebileceği olası yararları ve zararları öngörmek, toplumun sağlığı üzerinde oluşabilecek olası etkileri ile ilgili olarak görüş bildirmek ve katkıda bulunmaktır. TTB İnternet Kurulu'nda sağlık alanındaki diğer disiplinleri de kapsayacak bir yaklaşımla katkılarını sürdürmektedir.