Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sağlıkta KDV'nİn kaldırılması talebİ


Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr.Füsun Sayek, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Mehmet Domaç ve Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof.Dr. Onur Şengün Maliye Bakanı Sümer Oral'a gönderdikleri metinde şu görüşlere yer verdiler:
"Sağlık hizmetlerinden KDV alınması devletin halkının hastalığından gelir elde etmesi anlamına gelmektedir.
KDV oranlarının değiştirilmesinin gündemde olduğu bu günlerde Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği yıllardır vurguladıkları isteklerini tekrarlamakta ve sağlıkta KDV'nin kaldırılmasını talep etmektedir.
Konuya gereken duyarlılığı göstereceğinizi umar, saygılar sunarız."