Ana Sayfa | Eski Sayılar

Şef, Şef Yardımcılığı Sürecinde Danıştay'ın Sınavı!


Daha nitelikli uzmanlık eğitimi...  uzmanlık eğitiminde yer alacakların belirlenmesinde bilimsel, objektif, ölçütlerin şeffaf bir süreç olarak gerçekleştirilmesi... 1997'de yapılan yönetmelik değişikliğine bağlı olarak yapılan 3 aşamalı sınavdan sonra 1999 Eylül'ünden bu yana geçen sürece ve ortaya çıkan tabloya yakından izleyenlerin bile hakim olması zor.
Danıştay'ın İdari Davalar Genel Kurulu 2 Kasım 2001 tarihinde verdiği kararla durumu "netleştirdi": Henüz yazılı hale dönüşmeyen karara göre, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan yönetmelik değişikliğine bağlı olarak yapılan sınavlar geçersiz olmakla birlikte TTB'nin bu sınav ve sınava dayanarak yapılan işlemlerin durdurulması talebini yapmakta ehliyeti yoktu. Yani? İşte öyle...