Ana Sayfa | Eski Sayılar

ADLİ TIP'IN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU


- Devekuşu sormuş: Şu kervanda biraz da ben yük taşıyayım. Bahaneyle görgümüz artar.
Olmaz, demişler. Sen kuşsun.
- Öyleyse şu göklerde biraz çalımla uçsam.
Olmaz demişler. Sen devesin.
Bu fıkra;
Adalet Bakanlığı'na bağlı çalıştıkları halde savcı ve hakimlerin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin kendilerine de uygulanmasını istediklerinde siz hekimsiniz; Sağlık Bakanlığı'nca desteklenmeleri talepleri karşısında da siz Adalet Bakanlığı'na bağlısınız denilerek refüze edilen adli tıp uzmanlarına ithaf olunur.

Tüberküloz, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklarla, strese bağlı hastalıkların en sık görüldüğü hekim popülasyonu olan, Türkiyede sayıları 200'ü geçmeyip yarısından çoğu İstanbul'da yaşayan, sayılarının ülkedeki kelaynak kuşlarından bile az olmasına karşın doğru dürüst özlük hakları bulunmayan, diğer hekimler gibi muayenehane çalıştırma şansı olmayan (yanlış anlaşılmasın böyle bir talepleri yok), her işte çalışamayacak kadar riskli bir iş yürüten, verdikleri rapor ve yorumlarda iki taraftan birinin (diğer hekimler tek kişinin taraf olduğu konularda rapor verirken) mutsuz olması nedeniyle çeşitli asılsız ithamlarla karşılaşan, onurunun dışında bir cazibesi olmayan bu alanı genç hekimlerin seçmemesi sonucu yeterli sayıya ulaşamamaları nedeniyle; çözülmesi gereken birçok adli olayın konu hakkında yeterli bilgisi bulunmayan, tecrübesiz ve bu işi kerhen yapan meslektaşlarına gönderilmesi sonucu birçok adli olayın çözülmemesinin sorumluluğu üzerlerine yüklenen, iş yoğunlukları ve sorumluluğu dikkate alınmadan en basit hatalarında bile basında yerden yere vurulan, otopsi, şiddete maruz kalan insanların muayenesi, cinsel saldırılar, ceza sorumluluğu, alkol ve uyuşturucu muayeneleri, toksikolojik tetkikler, olay yeri incelemesi, imza ve yazı incelemeleri, kriminolojik ve balistik incelemeler gibi birçok adli incelemenin sorumluluğunu üstlendikleri halde nasıl bir baskı altında bulundukları sorulmayan, özel olarak kendilerini koruyan düzenekler bulunmayan adli tıp uzmanlarına...
Morti Docentus Vivi: Ölüler Yaşayanlara Öğretir.