Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB İçel Tabip Odası Basın Açıklaması 15 Ekim 2001


Yaklaşık 15 gün önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan 10 meslektaşımızın Mersin dışına (Kütahya-Afyon  ve Isparta illerine) tayinlerinin yapıldığını öğrenmiştik. Geçen bu süre içindeki söz konusu tayinlerin gerekçelerinin ne olduğu İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde öğrenilmeye çalışılmıştır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İçel tabip Odası yöneticilerinin girişimleriyle, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçel valilik Makamı ve Sağlık Müdürü ile görüşülmüş ve net bir bilgi alınamamıştır.
Şu ana kadar sürgün edilen arkadaşlarımız için yönetmelik maddesinin uygulanmasını doğrulayacak ne adli, ne idari, ne inzibati bir soruşturma açılmıştır, ne de ceza alınmıştır.
Bugüne kadar yapılan girişimlerden ve görüşmelerden elde edilen tek net bilgi "Bizim bilgimiz dışındadır" cümlesi olmuştur.
Bizim edindiğimiz bilgilere göre; bahse konu tayin teblig belgesinde yazan Sağlık Bakanlığı Atama ve nakil Yönetmeliği'nin 11/a maddesine göre haklarında adli, idari, inzibati soruşturma yapılmış ve soruşturma neticesinde eski görev yerlerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması ... denmektedir.
Türk Tabipleri Birliği ve aşağıda imzası bulunan kitle örgütleri temsilcileri olarak sorumlusunun ve gerekçesinin belli olmadığı böyle bir uygulamayı anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir.
Bu sürgünlerle;
Demokrasiye
İnsan Haklarına
Aile birliği anlayışına
Sosyal yaşam alanına
Çalışma barışına
darbe vurarak, hukuk hiçe sayılmıştır.
Demokratikleşme adına Anayasa değişikliğinin yapıldığı bir dönemde  bu tür sürgünleri olumlamak ve susmak kesinlikle mümkün değildir.
Bu mesnetsiz sürgünlerin yapılanması kamu çalışanları arasında huzursuzluk yaratmıştır.
Sürgünlerin devamının geleceği kuşkusu diğer kamu kurumlarında da yaygınlaşacağı görüşünü ortaya çıkarmaktadır.
İçel'de bu tür sürgünlerin tam da kamu çalışanları sendikaların yasallaştığı ve yetki alınması döneminde denk gelmesinin rastlantı olup olmadığı konusunda çelişkiler yaratmaktadır.
Ancak, aşağıda imzası bulunan bizler bu sürgünler geri alınana denk hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağımızı, mücadelemizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyuruyoruz.

1-İçel Tabip Odası
2-Liman İş Sendikası
3-Petrol İş Sendikası
4-Yıl İş Sendikası
5-Kristal İş
6-Disk Genel İş
7-Eğitim Sen
8-Tüm Bel Sen
9-Tüm Sosyal Sen
10-BES
11-SES
12-Enerji Yapı Yol Sen
13-Tarım Orman Sen
14-Emekli Sen
15-Yargı Sen
16-Atatürkçü Düşünce Derneği
17-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
18-Çağdaş Hukukçular Derneği
19-Bağımsız  Kadın Derneği
20-Hacı Bektaş Kültür Derneği
21-Tühad Derneği
22-Mimarlar Odası
23-İnşaat  Mühendisleri Odası
24-Diş Hekimleri Odası
25-Eczacılar Odası
26-Elektrik Mühendisleri Odası
27-Makine Mühendisleri Odası
28-68'liler Birliği Vakfı
29-Veteriner Hekimler Odası
30-Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
31-IHD
32-İnsan Hakları Vakfı Mersin Temsilciliği
33-Temiz Toplum Hareketi
34-Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği