Ana Sayfa | Eski Sayılar

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

TTB'nin üç ayda bir yayınladığı derginin Nisan 2001sayısında yer alan başlıklar şöyle: Editörden Dr. Levent Koşar, Küreselleşme ve İşçi Sağlığı Çalışmanın Ekonomi Politiği Üzerine Notlar Yrd. Doç. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir/ A. İzzet Baysal Üniversitesi, Çalışan Çocuklar Tevfik Güneş/Disk-Dev Maden Sen, Çevre Yönetimi Prof. Dr. Çağatay Güler, Yrd. Doç. Dr. Faruk Tekbaş, Yrd. Doç. Dr. Songül Vaizoğlu, Dökümhanelerde İşçi Sağlığı Sorunları Dr. A. Kadir Atlı/İş Hekimliği Bilim Uzmanı, Deri ve Kundura İşkolu Çalışanlarında Mesleki İşitme Kaybı Değerlendirmesi Dr. Palet Köseoğlu/Dr. Fahrettin Doğusan SSK İst. Meslek Hastalıkları Hastanesi, Bilgisayar Kullananlarda Birikimli Travma Bozuklukları Arş. Gör. Serap Ulusam, Doç. Dr. Mustafa Kurt/G.Ü. Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Bölümü, Uzm. Dr. Deniz Dülgeroğlu/ Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Eğitim Araştırma Hastanesi, Edirne Merkez İlçede İşveren, İşyeri Hekimi ve Sendika Temsilcilerinin İş Sağlığına Bakışları Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ufuk Berberoğlu, Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak, Yrd. Doç. Galip Ekuklu, Prof. Dr. Ahmet Saltuk/Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İşyeri Tanıtımı Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Fabrikası Dr. Hakkı Açıkalın/İşyeri Hekimi, Çocuk Emeği Yazan: Leon J. Warshaw, Çeviren: Dr. Didem Gediz Gelegen, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Lisanüstü Öğrencisi, İşyeri Hekimi, Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Sonuç Bildirgesi, Haberler.