Ana Sayfa | Eski Sayılar

DSÖ 2001 SAĞLIK RAPORUNU AÇIKLADI…
''DÜNYA NÜFUSUNUN DÖRTE BİRİ RUHSAL
RAHATSIZ''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Gro Harlem Brundtland, 2001 Dünya Sağlık Rapor'unu 4 Ekim 2001 tarihinde Cenevre'deki Birleşmiş Milletler sarayında dünya kamuoyuna açıkladı. 
DSÖ tarafından TTB Merkez Konseyi'ne gönderilen yazıda, raporda Türkiye'de yapılan anket ve araştırmaların sonuçlarının da bulunduğu belirtilerek, raporun ülkemizde özellikle eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere sağlıkla ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ve her insan için yararlı olacağı vurgulandı.
DSÖ'nün 2001 Sağlık raporunda özetle şu bilgiler yer aldı:
"Dünya Sağlık Örgütü'nün 2001 yılı verilerine göre, dünya nüfusunun dörtte biri ruhsal rahatsız ve 450 milyon insan ruhsal açıdan sıkıntı içinde yaşıyor. 121 milyon insan depresyondan, 70 milyon kişi alkol bağımlılığından, 50 milyon kişi epilepsiden, 24 milyon kişi ise şizofreniden rahatsız.
185 ülkeden elde edilen verilere göre, depresif bozuklar dünyada dördüncü önemli hastalık nedeni. Bu tür rahatsızlıklar, yapılan tahminlere göre 2020 yılında kalp hastalıklarının ardından ikinci sırada yer alacaktır.
2001 Dünya Sağlık Raporu'nda yer alan bilgiler, dünya genelinde her yıl bir milyon insanın intihar ettiğini, 10-20 milyon kişinin intihar teşebbüsünün ise çeşitli nedenlerle başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Sürekli stres altında yaşama, tehlikeli koşullar, istismar, sağlıksız ortamlar, gelecek ümidinin yitirilmesi gibi nedenler, yoksul insanların daha fazla ruhsal sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermektedir.
Halen ülkelerin yüzde 41'den fazlası ruh sağlığı politikasına sahip değil. Yine yüzde 25'in üzerindeki ülkede ruh sağlığı ile ilgili mevzuatı yok. Ülkelerin yüzde 33'ünden fazlası, ruh sağlığına toplam sağlık bütçesinin yüzde 1'inden daha az pay ayırıyor. Ülkelerin yüzde 33'ünün ruh sağlığı ile yakından ilgili iki konu olan uyuşturucu ya da alkolle ilgili özel bir politikası yoktur. Araştırmaya konu olan 185 ülkenin yarısından fazlasında 100 bin kişiye sadece bir psikiyatris, yüzde 40'ında ise 10 bin kişiye bir yatak düşmektedir."