Ana Sayfa | Eski Sayılar

AYDIN TABİP ODASI ÜYE PROFİL ARAŞTIRMASI YAPTI

Aydın Tabip Odası 100 sorudan oluşan ve üye profilini belirlemeye yönelik bir çalışmayı bir süre önce başlatmıştı. Kimlik bilgilerinin yanı sıra hekimlik mesleğini seçmedeki etkenlerin sorgulanmasından çalışma ortamına, ilaç firmaları ile ilişkilere, zorunlu hizmete yönelik eğilimlere, hekimlerin sosyal etkinliklerine kadar geniş bir spekturumda soru yöneltilen anketin değerlendirilmesi sürdürülüyor. Aydın Tabip Odası anketin sonuçları kadar anket çalışmasının kendisinin de tabip odası için önemli deneyim olduğu düşüncesinde.