Ana Sayfa | Eski Sayılar

TIBBİ YANLIŞ UYGULAMA (MALPRAKTİS) KANUNU TASARISI

Sağlık Bakanlığı 2000 yılı ilkbaharında yukarıdaki adla anılan bir kanun tasarısını ilgililere sundu. 2000 yılı Eylül başında aynı adlı tasarıya verdiği son şekli Meclis'e iletti. 2001 yılı TBMM'de hangi yasa tasarıları var diye bakıldığında "Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı" görülüyor. Anlaşılan o ki kısaca Malpraktis yasa tasarısı olarak bilinen tasarı yeni bir ad almış. Yine anlaşıldığı kadarıyla yeni adla birlikte içeriğinde de değişiklikler var. Meclis'te sağlıkla ilgili komisyonda yer alan bir milltvekili meslektaşımızdan kanun tasarısı istendiğinde böyle bir tasarı olmadığı öğreniliyor. Tasarı nerededir ve içeriğinin son şekli ne haldedir bilinmez ama hekimlerin ve Türk Tabipleri Birliği'nin bu önemli başlığı sürekli gündeme almaları ve içeriğinde oldukça sakınca bulunan tasarıları tartışmaları bir zorunluluk.