Ana Sayfa | Eski Sayılar

EGE TABİP ODALARI EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Toplantı Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak Tabip Odaları ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri'nin katılımı ile 14 Ekim 2001 tarihinde İzmir'de yapıldı.
Alınan kararlardan bazıları şöyle:
-16 Ekim 2001 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Başkanlar/Oda Yöneticileri toplantısına bölge illeri olarak tam katılım sağlanması ve hep birlikte "Savaşa Hayır" diyerek ortak bir tepki gösterilmesi.
-Oda bünyelerinde kriz ile ilgili olarak, tüm meslek odalarıyla birlikte geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi.
-Kriz ve savaş ortamında yerel basının aktif olarak kullanılması.
-İçel ilimizde Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 9 hekim meslektaşımızın Kütahya, Afyon ve Isparta illerine sürülmesini şiddetle kınadığımızı, bölgesel ve merkezi düzeyde tüm girişimlerin yapılmasının gerekliliği konusunda fikir birliğine varılmıştır.