Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB'den Haberler

1 Ekim 2001, Dr. Osman Öztürk Duruşması.
2 Ekim 2001, TTB İşçi Sağlığı Kolu internet ortamı tartışma grubu genelgesi yapıldı...
5 Ekim 2001, Psikiyatri Kongresi (İstanbul), Dr. M. Bakkalcı TTB MK adına katıldı...
7 Ekim 2001, TTB-UDKK Yürütme Kurulu toplandı.
9 Ekim 2001, TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Yayın Kurulu toplantısı...
9 Ekim 2001, Kula Davası duruşması yapıldı...
10 Ekim 2001, Ulusal Sendikalar Konfederasyonunun TTB Ziyareti...
13 Ekim 2001, Toplum ve Hekim Yayın Kurulu Toplantısı...
13 Ekim 2001, Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü Seçici Kurul Toplantısı...
13 Ekim 2001, Prof. Dr. Nusret Fişek Bilim Ödülü Seçici Kurul Toplantısı...
14 Ekim 2001, TTB Halk Sağlığı Kolu Toplantısı yapıldı.

15 Ekim 2001, Prof. Dr. Nusret Fişek Hizmet Ödülü Seçici Kurul Toplantısı...