Ana Sayfa | Eski Sayılar

VATANDAŞA SAĞLIK GÜVENCESİ(!)

Sağlık Bakanlığı Ekim ayı başında Türk Tabipleri Birliği'nin de içinde yer aldığı meslek birlikleri ile 15 ilgili bakanlığa Bakan Osman Durmuş imzasıyla bir tasarı taslağı gönderdi:"Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarı Taslağı ve Gerekçeleri"
Taslağın üst yazısında 62 milyonu aşan nüfusumuzun %35'ini oluşturan 21.4 milyon kişi sosyal sağlık güvencesinden yoksun bulunduğu, yıllar boyunca çeşitli kanunlar çerçevesinde son olarakta 92 yılında yürürlüğe giren 3816 sayılı Kanunla yaklaşık 11 milyon vatandaşımıza Yeşil Kart verilerek sağlık yardımı sağlandığı, Bakanlığın sağlık sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için 1989 yılından bu yana sağlık reformu çalışması yürüttüğü 1998 yılında 55. Hükümet döneminde ekteki tasarının Bakanlar Kurulu'na sunulduğu belirtiliyor.
Aynı yazıda ülkemizde toplam sağlık harcamalarının %71'ini kamu, %29'unu özel sağlık harcamalarının oluşturduğu, GSMH içindeki payın 4.09 oranında olduğu belirtilerek söz konusu tasarı ile %71'lik kamu oranının aşağı çekilebileceği gibi 22 milyon vatandaşımızında sosyal sağlık sigortası kapsamına alınacağı iddia ediliyor.

Tasarı Mayıs 1999 tarihini taşıyor. Kısacası üzerinde bir değişiklik yapılmadığı anlaşılıyor. Oysa ki 57. Hükümetin Sağlık Bakanı olarak Osman Durmuş'un göreve geldikten sonra Sağlık Sandığı Kurumu Kanun Tasarısı hazırlatarak verdiği biliniyor. O zaman neden kişisel sağlık sigortası yerine bunu önerdiği, bugünde neden "Sandık"tan vazgeçip "Kişisel"e döndüğünün gerekçesi bilinmiyor, belirtilmemiş. Bilinen bir şey var ki söz konusu tasarıların vatandaşa sağlık güvencesi getirmesinin mümkün olmadığı.