Ana Sayfa | Eski Sayılar

HAKKARİ'DE DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİNE MÜLKİ! BASKI

Şeyhmus Çelik-Hakkari

Hakkari'de görev yapan hekimler, görev yaptıkları bölgede kendilerine yapılan baskı ve ve haksız yaptırımlarla ilgili hazırladıkları raporda,  Hakkari'de görev yapan doktor ve sağlık personeline son 2-3 yıl içerisinde ilin mülki idarecileri tarafından maddi ve manevi baskılar yapıldığını ve bu baskıların, birçok sağlık personelinin istifa veya il dışına tayini ile sonuçlandığını açıkladılar.
TTB'ye ulaştırılan raporda, atama tasarrufu tamamen Sağlık Bakanlığı'na ait olan doktor ve sağlık personelinin hiçbir şahsi talep olmamasına karşın, Valilik oluru ile il merkezlerinden ilçelere, ilçe mekezlerinden il merkezlerine atandıkları belirtilerek, bu tayinlerle doktor ve sağlık personelinin perişan edildiği ve psikolojik açıdan çalışma şevkinin kırıldığı belirtildi.
Hakkari'de görev yapan doktor ve sağlık personeline uygulanan baskılar konusunda  hazırlanan raporda ,  doktorlara ilişkin yapılan haksız tayinlere ilişkin olarak da şu örneklere yer verildi:
Diş Tabibi Necmettin Selçuk: Yüksekova Devlet Hastanesi'nden Hakkari Devlet Hastanesi'ne, birkaç ay sonra da tekrar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanır. Başarılı geçmişi, uzun yıllar İlçe Sağlık Grubu Başkanlığı ve 20 yılı aşkın hizmeti bulunan bu personelin söz konusu atama tasarrufları bakanlıkça tescil edilmemiştir.
Aile Hekimi Uz. Dr. Burak Yılmazer: Kendi talebi ile Hakkari'yi seçen ve Yüksekova ilçesinde başarılı hizmetleri bulunan bu hekim, 2000 yılı içerisinde Yüksekova'dan Hakkari'ye, 2001 yılı başında da Hakkari'den Şemdinli'ye valilik tasarrufu ile atanmıştır. Yıldırma ve vazgeçirme politikası çerçevesinde çeşitli idari baskı ve disiplin cezalarına maruz bırakılmıştır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Fatih Algur: Uzun yıllar çalıştığı Yüksekova Devlet hastanesinden sonra gönüllü olarak ikinci kez Hakkari'ye gelmiştir. Kadrosu  Hakkari Devlet Hastanesi'nde olduğu ve Yüksekova'da kendi branşında hekim olduğu halde valilik oluru ile Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevlendirilir. Bakanlıkça tescil edilmediği halde zoraki Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çalıştırılmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Vahid Ernas: 2000 yılı ortalarında Hakkari Devlet Hastanesi'nde göreve başlamıştır. Halkın çok memnun olduğu bu hekim, emniyet teşkilatı özel harekat şubesinden bir yetkilinin hakaret ve saldırısına uğramıştır. İl Valisi Orhan Işın'ın olaya duyarsız kalması sonucu 15 Kasım 2000 tarihinde görevinden istifa etmiştir.
Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyhmus Çelik:  1998 yılı ortalarında Yüksekova Devlet Hastanesi'nde göreve başlar. 1,5 ay sonra Hastane Baştabibi olarak atanır. İlçe Kaymakamı'nın yasal olmayan isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle hakkında disiplin cezaları uygulanır. Hakkında açılan "Halkı sınıf, ırk, bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçlamasından beraat eder. İl kaymakam hakkında dava açar ve kaymakam suçlu bulunarak tenzili rütbe uygulanır. İlçenin yeni kaymakamının da haksız uygulamalarına maruz kalan Dr. Çelik, geçici olarak Hakkari'de görevlendirilir. İl valisinin de haksız suçlamaları ve baskısını sürdürdüğü Şeyhmus Çelik, İldeki uzman doktor açığına rağmen Giresun İli Şebinkarahisar İlçesi Devlet Hastanesi'ne atanmıştır.