Ana Sayfa | Eski Sayılar

UDKK'nın Yeni Yönetimi Belli Oldu

"... 2 ay önce TTB; Dünya, Türkiye ve sağlık ortamımızın 20 yıl sonraki durumunu kestirme çalışmasını başlattı. Tıp eğitiminden biyoteknolojiye, nüfustan insan genomuna geniş bir perspektifle başladık. Birlikte inceltmemiz, hazmetmemiz gerekir.
Yalnızca Türkiye değil, dünyada da  gelecek (future) planlamasının daha zor olduğu bir döneme girdik. Yine de kendi çalışma alanımızda; ortak yürütmek ve başarılı olmak için bir proje; bu proje için enerji ve kararlılığa gereksinme var, daha yoğun iletişime, geçmişi bilmeye, doğru değerlendirmeye, ittifakımızı içselleştirmeye, rol tanımlarını gözden geçirmeye ve sapmaları önlemeye gereksinme var.
Standart tanı ve uygulama rehberleri, nitelikli uzmanlık eğitimi ve ortamı (Şef/şef yardımcılığı, doçentlik gibi), uzmanlık alanlarına yönelik "sınırlamalara" ilişkin konularda (göz,  sualtı ve hiperbarik oksijen tedavisi, radyumla ilgili yasa değişikliği vb.) ortak ve acil tutuma gereksinme var.
Bu gereksinmeleri karşılayacak yer TTB-UDKK'dır. Kendi bakışımız, enerjimiz bu karşılamayı yapıp yapamayacağımızı belirleyecektir. Genel Kurul bu tartışmaların yapılacağı, yeniden enerjinin toplanacağı yerdir.
Şair; "Zaman değil akıp giden
aramızdaki mesafedir." diyor
Bu mesafeyi yani üyelerimizle bizim, bizim birbirimiz arasındaki mesafeyi kısaltmak, uzayarak akıp gitmesine izin vermemek elimizde."

TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) Seçimli Genel Kurulu yapıldı. UDKK Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan'ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Divan'a oybirliğiyle, Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Kalyoncu ve Dr. Ali Özyurt seçildi.
TTB Başkanı Dr. Füsun Sayek'in  TTB çalışmalarını aktaran konuşmasının ardından Yürütme Kurulu Çalışma Raporu Sekreter Doç. Dr. Kürşat Yıldız tarafından, mali rapor sayman Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından sunuldu.
Karar önerilerinden; "Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar" belgesi Doç.Dr. Cem Terzi tarafından tartışmaya açıldı.
Genel Kurul, seçilecek Yürütme Kurulu'na tartışmalar ışığında gerekli değişiklikleri yaparak, yürürlüğe koyması için yetki verdi.
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS=ATUB) temsilcisi Prof. Dr. İskender Sayek bilgi verdi. Genel konsülde yer almaktan çok, board ve komisyonlarda aktif Türk heyeti olarak temsiliyetin önemini belirtti.
Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan derneklerin daha aktif rol almaları için üyelerin uluslararası kongrelerde temsiliyetini arttırma, uluslararası bilimsel kongrelerde (oturum başkanı vs.) üyelerinin desteklenmesini dile getirdi.
Yürütme kurulu için 12, sekreterlik için 1, ATUB temsilciliği için 2 aday seçime katıldı. Seçimlerin sonucu yürütme kurulu sekreterliğine Prof. Dr. Nural Kiper, yürütme kurulu üyeliklerine Doç Dr. Kürşat Yıldız, Doç Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Haluk Özen, Prof. Dr. 
Serhat Ünal, Prof. Dr. Oya Bayındır, Prof. Dr. Ali Kocabaş; ATUB temsilciliği asil üyeliğine Prof. Dr. İskender Sayek, yedek üyeliğe Doç. Dr. Umut Akyol seçildi.

TTB Başkanı Dr. Füsun Sayek'in UDKK Genel Kurulu açılış konuşmasından bir bölüm:

"... 2 ay önce TTB; Dünya, Türkiye ve sağlık ortamımızın 20 yıl sonraki durumunu kestirme çalışmasını başlattı. Tıp eğitiminden biyoteknolojiye, nüfustan insan genomuna geniş bir perspektifle başladık. Birlikte inceltmemiz, hazmetmemiz gerekir.
Yalnızca Türkiye değil, dünyada da  gelecek (future) planlamasının daha zor olduğu bir döneme girdik. Yine de kendi çalışma alanımızda; ortak yürütmek ve başarılı olmak için bir proje; bu proje için enerji ve kararlılığa gereksinme var, daha yoğun iletişime, geçmişi bilmeye, doğru değerlendirmeye, ittifakımızı içselleştirmeye, rol tanımlarını gözden geçirmeye ve sapmaları önlemeye gereksinme var.
Standart tanı ve uygulama rehberleri, nitelikli uzmanlık eğitimi ve ortamı (Şef/şef yardımcılığı, doçentlik gibi), uzmanlık alanlarına yönelik "sınırlamalara" ilişkin konularda (göz,  sualtı ve hiperbarik oksijen tedavisi, radyumla ilgili yasa değişikliği vb.) ortak ve acil tutuma gereksinme var.
Bu gereksinmeleri karşılayacak yer TTB-UDKK'dır. Kendi bakışımız, enerjimiz bu karşılamayı yapıp yapamayacağımızı belirleyecektir. Genel Kurul bu tartışmaların yapılacağı, yeniden enerjinin toplanacağı yerdir.
Şair; "Zaman değil akıp giden
aramızdaki mesafedir." diyor
Bu mesafeyi yani üyelerimizle bizim, bizim birbirimiz arasındaki mesafeyi kısaltmak, uzayarak akıp gitmesine izin vermemek elimizde."