Ana Sayfa | Eski Sayılar

Limni'ye Barış Köprüsü

Çanakkale Tabip Odası'nın Limnili meslektaşlarımız ile oluşturduğu barış köprüsü daha önce Tıp Dünyası'nda yer almıştı. Geçen yıl Limni Tabip Odası yöneticileri Çanakkale'yi ziyaret ettiler. Bölgesel sağlık sorunlarının tartışıldığı toplantılar içeren, sosyal yönü ağırlıklı, oldukça duygusal bir ziyaretti.
7-8-9 Eylül 2001 tarihlerinde, uzun ve çileli bir yolculukla, Çanakkale Tabip Odası yönetici ve üyeleri Limni'ye benzer bir ziyareti gerçekleştirdiler. Yerel yöneticiler ve Limni halkının da katkı verdiği bir programla, komşuluğun ve barışın birlikteliğinin nasıl verimli ve sağlıklı sonuçlar doğurduğu bir kez daha doğrulandı.
Savaş çığlıklarının yankılandığı bugünkü koşullarda, bu yaşanan sıcaklığın anlamının daha da pekiştiğini düşünüyoruz.
Barış özlemi yoğun olan bu odalar arasındaki ilişkinin, daha somut işbirliğine dönüşmesi için, Haziran 2002'de, Çanakkale'de, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin tartışılacağı bir toplantı düzenlenmesi kararı alındı. Başka kurum ve kuruluşların katılımın da sağlanacağı bu toplantının bölgesel işbirliği ve barışa önemli katkılarda bulunacaktır.