Ana Sayfa | Eski Sayılar

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...

''TIBBIN GÜNDELİK YAŞAMINDA ETİK''

''Tıp etiği dünya çapında önemli bir konu haline geldi. Tıpta tanı ve tedavide sağlanan ilerlemeler etik yanıtlar gerektiriyor. Tıp yalnızca bir fen bilimi değil, aksine insanı bedensel-ruhsal bir birim olarak ele aldığı için, daima manevi bir bilim'' . Bu sözler, ''Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik'' adlı kitabın editörü Prof. Dr. Dietrich v. Engelhardt'ın kitabın önsözünde yer alan değerlendirmesinden bir bölüm.
Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik-Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi adlı kitap, yeni bölümleri ve  2. baskısı ile okurlarıyla yeniden buluştu.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Dr. Arın Namal'ın çevirisi ile yayınlanan kitabın önsözünde, tıbbi etik olarak tanımlanan her konunun hekimin günlük yaşantısında sıklıkla karşısına çıktığını belirtiyor. Sayek, hekimlerin günlük yaşantısında karşılaşacakları etik sorulara yanıt vermeyi hedefleyen bu kitabın Almanya'da yazılmış olmasına rağmen, etik değerlerin evrenselliği nedeniyle Türkiye'deki meslekdaşlarına da büyük yarar sağlayacağını ifade ettiği önsözünde, kitabın yayınlanmasında emeği geçenleri kutluyor.