Ana Sayfa | Eski Sayılar

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi

16 Kasım 2001, Cuma
Panel-1: Sağlık Sektöründe Sermaye ve Kar
Başkan: Eriş Bilaloğlu
Artı Değer Teorileri
Dünya Armağan
Tarihsel ve Toplumsal Süreçte Sermaye-Kar Döngüsü ve Dinamikleri, Nail Satlıgan
Sağlığın Metalaşma Tezleri
Korkut Boratav
Sağlık Sektöründe Sermaye- Kar Döngüsü, Araçları ve Mekanizmaları, Ata Soyer
Panel-2: Emeğin Örgütlenmesi
Başkan: Ayfer Eğilmez
Attila Cindemir, AVHO
Turan Güven, BD
İsmail Hakkı Tombul, SES Genel Başkanı
Betül Altuntaş, SHUD
Onur Şengül, TDB
Mehmet Domaç, TEB
Hüseyin Oğuz, TM Rad.Tek.Der.
Eriş Bilaloğlu, TTB
Sema Attila, TDD
Hülya Arıkan, TFD

17 Kasım 2001, Cumartesi
Panel-3: Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü
Başkan: Onur Hamzaoğlu
Üretim Gücünün Meta Karakteri
Tülin Öngen
Tarihsel ve Toplumsal Yaşantı İçinde Üretim Biçimleri
Hacer Ansal
Üretim Biçimleri ve Sağlık Emekçilerinin Sömürüsü
İlker Belek
Konferans-1: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı/Güvenliği İçin İşyeri Örgütlenme Birimi
SÇS Çalışma Grubu
İşyeri Örgütlenme Birimi Uygulamasında SES, Köksal Aydın
Konferans-2: Türkiye'deki Sağlık Çalışanlarının  Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları
Alp Ergör
Konferans-3: Sağlık Hizmeti Üretiminde Angarya
Yavuz Üçkuyu
Forum: Sağlık Hizmeti Üretiminde Özlük Haklarımız
Mithat Sancar, Mustafa Güler, Osman Öztürk, G.Lüey Özsoy,  Fatma Tokmak Yüksel, Umut Tugay, Mevlüt Ülgen
Konferans-4: Kentsel-Toplumsal Kutuplaşma ve Sağlık
Tarık Şengül
Konferans-5: Türkiye'de Beslenme Politikaları
Gülden Pekcan
Konferans-6: Ekonomik Politikaların Hayvan Sağlığına, Hayvan Sağlığının İnsan Sağlığına  Etkisi, Attila Cindemir
Grup çalışmaları

18 Kasım 2001, Pazar
Konferans-7: Sağlık İş Kolunda  Sendika ve Siyaset
Yabancı konuk
Konferans-8: Kapitalizm-İşçi Sağlığı ve ILO Standartları
Yavuz Abamor
Sözel-poster bildiri sunumları ve tartışmaları
Konferans-9: İlacın Ekonomi Politiği ve Türkiye'de İlaç
Nurettin Abacıoğlu
Forum: Geleceğin Sağlık Çalışanlarının Sağlığa Bakışı ve Önerileri
Forum yürütücüsü: Erhan Nalçacı
Grup çalışmaları
Grup çalışması raporlarının sunumu
Kongre değerlendirmesi ve  kapanış bildirisinin okunması

GRUP ÇALIŞMALARI
Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri ve Nedenleri "Toplumsal Etken"
1: Radyasyon riski altında çalışanlar
Başkan: Münir Kınay Raportör: Nezaket  Özgür
2: Kanser yapıcı maddeler ile çalışanlar
Başkanlar: Nurgün Platin, Sema Burgaz Raportör: Sevinç Altıer
3: Anestezi- ameliyathane ortamı riski altında çalışanlar
Başkan: Reşat Çetinbaş Raportör: Attila Kaya
4: Enfeksiyon riski altında çalışanlar
Başkan: Şadi Yenen Raportör: Mehmet Özen
5: İlaç sanayi işçileri
Başkan: Ahmet Ekinci Raportör: Yalçın Balkıs
6: Birinci basamakta çalışanların sağlık riskleri
Başkan: Mustafa Vatansever  Raportör: Aynur Şahin

Kongreye katılım ÜCRETSİZDİR. Katılımcılar ulaşım ve konaklama gereksinimlerini kendi olanakları ile karşılayacaklardır.
Başvuru Adresi: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu,TTB, GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4
Maltepe/ ANKARA
Tel: (0.312)231 31 79 / 20
Faks: (0.312)231 19 52 - 53
[email protected]

www.ato.org.tr/scs