Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB'den Haberler

5 Eylül 2001, Fizyoterapistler Derneği ile Görüşme yapıldı...
6-7 Eylül 2001, SB Yüksek Sağlık Şurası'na TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek katıldı...
6 Eylül 2001, SES ile görüşme yapıldı...
8 Eylül 2001, TTB Halk Sağlığı Kolu Toplantısı yapıldı...
8 Eylül 2001, TTB İşçi Sağlığı Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı...
11 Eylül 2001,Emek Platformu Başkanlar Kurulu toplantısı...
11-12 Eylül 2001, Reklam Kurulu Toplantısı yapıldı...
11 Eylül 2001, TRT 1 Ankara Radyosu'da Behçet Aysan konulu söyleşiye katılım...
12 Eylül 2001, Medya Sen Başkanı ile Görüşme...
12 Eylül 2001, Emek Platformu Teknik Komite Toplantısı'na katılım...
17 Eylül 2001, Bursa Tabip Odası Duruşması katılım...
19 Eylül 2001, Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarından Sorumlu Kemal Gür ile görüşme...
21 Eylül 2001, Yeni Bina Proje Sözleşmesi imzalandı...
21 Eylül 2001, Aile Planlaması Grubu için Girişimde bulunuldu...
22 Eylül 2001, UDKK Genel Kurulu yapıldı...
22 Eylül 2001, GPE Yönetim kurulu toplandı...
22 Eylül 2001, Merkez Yürütme Kurulu toplandı.
23 Eylül 2001, Genel Yönetim Kurulu toplandı.
27 Eylül 2001, Aile Planlaması Hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili geniş katılımlı toplantı yapıldı.

29 Eylül 2001, İşçi Sağlığı Kol toplantısı yapıldı...