Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB-UDKK GENEL KURULU
22 EYLÜL'DE YAPILACAK
GÜNDEM
1. Açılış ve Saygı duruşu
2. Divan seçimi
3. Yürütme Kurulu çalışma raporunun sunumu
4. Rapor üzerinde görüşmeler
5. Mali Rapor
6. Mali Rapor üzerinde görüşmeler
7. Karar önerileri -Sürekli Tıp Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar" taslağı
8. Yürütme Kurulu ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği temsilcisi seçimi
9. Dilek ve temenniler (Gelecek dönem çalışmaları hakkında öneriler)

TTB-UDKK Genel Kurul
Tarihi ve Başlama Saati: 22 Eylül 2001 Cumartesi-10.00
Toplantı Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası Prof. Dr. Lütfü Tat (Mavi Salon) Salonu

Sıhhiye-Ankara