Ana Sayfa | Eski Sayılar

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...

''SOSYAL DEVLETİN ÇÖKÜŞÜ VE SAĞLIĞIN EKONOMİ POLİTİĞİ''

Kitabın içinde yer alan kimi başlıklar: Üretim ve Sağlık Hizmeti Üretimi, Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri (Sosyal güvenlik politikaları, sosyal sigorta sistemi, genel bütçeden finanse edilen yararlanımlar, gelecek bakım fonları, sağlık hizmetlerinde fon oluşturma ilkeleri, sosyal-zorunlu-kamu sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinde ödeme sistemleri, hekim ödeme sistemleri, hastane ödeme sistemleri, sağlık hizmetlerinin maliyeti), Ülkelere Göre Sağlık Finansman Sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Kanada, İsveç, Japonya), Sağlık Hizmetlerinin Finansmanındaki Yeni Gelişmeler, (2. Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler, Sağlık Hizmetlerindeki Yeni Gelişmeler, Sağlık Sistemlerindeki Ve Finansmandaki Yeni Gelişmeler İçin Genel Çerçeve), Kapitalizm Soru(N)Larını Çözebiliyor Mu?,Ve Sosyalist Seçenek, (Sağlık Ve Sağlık Sistemi Nereye?, Yeni Yönetimlere İlişkin Soru(N)Lar Ve Kapitalizmin Başarı Olasılığı, Sosyalist Bir Seçenek Neler Sunar?