Ana Sayfa | Eski Sayılar

"BİR DURMUŞ VAK'ASI"

"Perde:1
13.06.2001 tarihinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek TV8 kanalından aranır. Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile yapılacak bir söyleşi  programına (Bakış) telefon ile katılma istenir. Konu, Sağlık Bakanı'nın göreve gelişinin ikinci yılı dolayısıyla icraatının değerlendirilmesidir.
Program için bağlantı yapıldığında Füsun Sayek; son iki yılda sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda herhangi bir iyileştirme yapılmadığını, bu arada gerek sağlığın belirleyicilerinde gerekse hizmet sunumundaki olumsuzluklar nedeniyle halkın sağlığı açısından da bir iyileştirmeden söz edilemeyeceğini ifade eder. Dr. Durmuş henüz konuşmanın başında hekim örgütünü tıbbi etiğe uygun davranmamakla suçlar. Ardından Tam Gün Yasası'nı çıkardığını iddia eder. (Merkez Konsey Başkanı Füsun Sayek bu Yasa'nın "Döner Sermaye ile ilgili değişiklik olduğunu" düşünür.) Füsun Sayek'in konuşmasının pek çok bölümüne  (Tütün Yasası dahil) katıldığını söyleyen Bakan,  söyleşinin orta yerinde; "Edirne Tabip Odası Sağlık Müdürlüğü'nü tehdit ediyor", "Tabip Odası bizim yanımızda değil başka yerlerde", "açlığa özendiriyorsunuz, şekerli sular, vitaminler vererek oruçları sürdürtüyorsunuz" "müdahaleye engel oldunuz, onlara bakan hekimleri tehdit ettiniz" gibi cümleler kurmaya başlar. Ardından şef/şef yardımcılığı sınavları konusunda kamuoyunu yanıltıcı cümleler kurar.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, programın yayınlanışından (canlı yayın) bir gün sonra Sağlık Bakanı'nın  programdaki sözleri nedeniyle savcılığa başvurur.

Perde:2
Ağustos başında Merkez Konseyi Başkanı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere çağrılır. Sağlık Bakanı Osman Durmuş "Sağlık Bakanlığı'nın manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif" ettiği gerekçesiyle TCK'nın 159. maddesine istinaden Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek'in cezalandırılması istemiyle Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Perde:3
Türk Tabipleri Birliği yöneticileri üyelerinin hakları ve halkımızın sağlık hakkı konusundaki talepleri dile getirmek sorumluluğundadır. Bu sorumluluk doğrultusunda yaptığımız faaliyetlerin sonuca ulaşamamasının asıl sorumluları olmadık iddialarla yöneticileri suçlayabilmektedirler.
Yasal süreç başlamıştır.

Sonuç:
Perde kapanmamıştır. Ülkemiz en ufak eleştiriye bile tahammülü olmayanlarca yönetilmektedir. Onları sessiz kalarak güçlendirmeyelim.