Ana Sayfa | Eski Sayılar

8. İSPCAN AVRUPA KONFERANSI...

Çocuk istismarını ve ihmalini önleme VIII. İSPCAN Avrupa Konferansı 24-27 Ağustos 2001 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.
İSPCAN ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği'nin (Türkiye) birlikte düzenlediği etkinliğin ana teması "çocuk koruma politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi" olarak belirlenmişti. Çok sayıda ülkeden yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı konferansta çocuk istismarı fiziksel, cinsel ve duygusal boyutlarıyla tartışıldı. Sosyal hizmet uzmanı, pediatrist, psikiyatrist, psikolog, avukat gibi bir çok meslek mensuplarının katıldığı toplantıda yer alan konuların bazıları şunlardı:
Gelişmekte olan ülkelerde çocuğun korunması, çocuk istismarı vakalarında risk değerlendirmesi, aile içi çocuk cinsel istismarının mağdurları ve failleri, çocuk istismarında müdahalede sistemik aile terapisi, istismar edilmiş çocuklar için bütünleştirilmiş hukuksal ve terapatik müdahaleler, aile içi cinsel istismar vakalarında hukuksal müdahalenin sorgulanması, boşanma davalarında çocuklar, çocukların korunma sistemlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, çocuk işçiliği, araştırmaya dayanan çocuk refahı politikaları ve uygulamaları,  çocuklar ve silahlı çatışmalar, çocuk ve çevresel felaketler.''